Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

2. Ödül, Çaycuma Spor Merkezi Mimari Proje Yarışması

MİMARİ RAPOR

SOSYAL MERKEZ YARATMA

Yapının spor merkezi işlevi yanında çevresi ile kurduğu ilişki ve sosyal anlamda kente katacağı değerler üzerinde durulmuştur. Filyos Çayı bir bakıma Çaycuma'nın varoluşunu imlemektedir. Yapı Filyos çayı kenarında ziyaretçiler için bir uğrak yeri ve özellikle "gidilen bir yer" olma niyetindedir. Yapı doğu-batı aksında yarattığı yaya sirkülasyonu ile yapıya erişimi sağlar ve ziyaretçileri yapının farklı kotlarındaki teraslamalarla yeni bir keşfe davet eder. Teraslar tüm ziyaretçilere açıktır ve seyir terası olmasının yanında yerleştirilen donatılar ile çocuklar için bir oyun alanıdır. Üst teras saçağının altında açık ve kapalı alana sahip bir kafe önerilmiştir. Böylece yapı Filyos çayı ile doğrudan ilişkili rekreasyonu destekleyen bir işlev üstlenmiştir. Yapı bir saçak altında yarattığı teraslarla "açık olma" ve "samimi" davetkarlığı ile Çaycumalı'nın yapısıdır.

PLAN KURGUSU

Yüzme havuzunu örten eğimli çatı saçağı altına lineer plan kurgusunda işleyen spor merkezine ait diğer hacimler gelir. Planın lineer yapısı kullanıma esneklik sağlar. Yapının sosyal merkez işlevini ise Filyos çayına bakan seyir terasları sağlar. Fitness katında bulunan teras, yaz aylarında açılabilen doğramalar sayesinde spor merkezi kullanıcılarına da açılır. Yapının lineer kurgusu boyunca devam eden teraslar sayesinde mekânların iç-dış ilişkisi kuvvetlenir, ayrıca mekânsal geçişler de bu ilişkiyi destekler niteliktedir.

YAPI KABUĞU

Yapının kavramsal kesiti fonksiyon, topoğrafya ve yön bilgileri doğrultusunda oluşturulur. Yapının temel yapısal ve mekânsal bileşeni 12,5 metre X 25 metre ebatlarındaki yüzme havuzudur. Yüzme havuzu zemin ile hemhal olacak şekilde konumlandırılır. Fonksiyon özelinde değerlendirildiğinde yapıda ikincil derecede fitness alanı tanımlanır. Bu alan havuz kotundan 1 kat yukarıda, havuz ile direkt göz teması sağlar.

Arazi düz olarak tanımlanabilecek bir topoğrafyaya sahiptir. Bu bağlamda yer ile yapı arasında düzlemsel bir ilişki kurulması hedeflenir. Yapı topoğrafyanın bir uzantısı olacak şekilde algılanır ve yapı kabuğu eğimli şekilde 'yer' kotuna yaklaştırılarak yüzeyin devamlılığı vurgulanır. Yapı kabuğunun eğimi ile yüzme havuzu güney yönü ile ilişkilendirilir. Eğimli çatı örtüsü sayesinde güneş ışınlarından daha fazla yararlanma şansı yaratılır.

MALZEME: AHŞAP

Karadeniz bölgesinin karakteristik yapı malzemesi olan ahşap yapıda bir imkan olarak değerlendirilmiştir. Yapının çatı örtüsü lamine ahşap kiriş strüktürde tasarlanmıştır. Havuz mekanının doğu ve batı yan cephelerinde fırınlanmış ahşap cephe uygulanmıştır. Kuzey yönünde bulunan ısıcam doğramalar ahşap olarak tasarlanmıştır. Gerek fitness mekanında gerekse teras katında bulunan açık kafe mekanın zemininde doğal ahşap (rabıta) kullanılması öngörülmüştür.

Künye
Proje Yeri: Çaycuma, Zonguldak
Proje Tipi: Kapalı Yüzme Havuzu
Proje Tipi Grubu: 2. Ödül
Danışman: Can Sırlıbaş, Mukadder Gültekin, Yılmaz Oğralı

Pin It
Mimar

Derya Ekim Öztepe

Ozan Öztepe
Yardımcı Mimar(lar)
Umut Sert
Z.Sofia Török