Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Trabzon Belediyesi Hizmet Binası

MTF Proje (Mimari Tasarım Fikirleri) ofisinin tasarladığı yapı ARKIV Seçkileri 2010'da yer alıyor.

Tarihi Surların yanında planlanan binanın kütlesel oluşumu Surların gabarisi önemsenerek anlaşılır bir yükseklikte tasarlanmıştır. Tarihi Sur kapısından geçişte Meclis Salonu şeffaf ve dikkat çekici kütlesel varlığı ile geleni karşılar. Aynı aks üzerinde geniş bir saçak yapıyı içine alır ve ince çelik kolonlarıyla zarif bir duruş sergiler. "L" formunda planlanan yapının diğer kolu surlara yüzünü döner ve yapının şeffaf camları günün ilerleyen vakitlerinde yine surları yansıtacaktır. Giydirme cephenin kaplama malzemesi de Sur duvarlarının tonlarını barındırmaktadır.

Yapının ana girişine sur tarafından Meclis Salonu'nun altından geçilerek ulaşılır. Çok Amaçlı Salon'a Ana girişi de gören bir iç avludan ulaşılmaktadır. Aynı avludan Alışveriş Merkezi'ne de geçiş vardır. Bir üst kottan (+4.00) Belediye Hizmet Binası ve Alışveriş merkezi girişi karşılıklı konumlandırılmıştır. Başkanlık girişi ise Ana cadde aksında planlanmıştır. Sacak vurgusu ile Başkanlık girişi öne çıkartılırken konumu Trabzon'un niteliksiz yapılaşmasına bakmaktadır. Karadeniz ve Boztepe'nin en güzel manzaraları ise çalışanlara kalmıştır.

Yapının genel tasarımında fonksiyon ve rasyonalite ön planda tutulmuştur. Yapıda farklı fonksiyonlar mekansal ve kütlesel olarak birbirlerinden ayrıştırılmıştır. Yapının ofis mekanlarında gelecekte doğabilecek farklı ihtiyaçlar bağlamında serbest planimetrik kurgu önerilmiştir; müdür ve şefler için cepheye dayalı konumda yarı kapalı odalar - çalışanlar için açık ofis sistemine uygun çalışma grupları.

Meclis Salonu,"Katılımcı demokratik anlayış" felsefesinin "form"a aktarılması sorunsalı üzerinde yoğunlaşılmış, bu bağlamda ortaya çıkartılan düşünceler tasarıma aktarılmaya çalışılmıştır. Kent parlamentosu niteliğindeki meclis salonu bir "hacimsel gösterge" olarak yorumlanmış ve Kahramanmaraş Caddesi'nden halkın da görsel ilişki kurabileceği bir kotta konumlandırılmıştır. "Gösteren"; genel hacimsel bütünden kendini farklılaştıran meclis salonu kütlesidir.. "Gösterilen" ise yapının sahibi olan, Trabzon halkıdır. Başkanlık, ana kütleden kısmen ayrıştırılmış ve bu mekana farklı yaya ve araç ulaşımı önerilmiştir. Başkanlık ve Meclis Salonu aynı katta çözülmüştür. Ofis yerleşimindeki temel prensip, serbest planimetri dahilinde halk ile çalışanlar arasında yarı geçirgen bir alan oluşturma olarak benimsenmiştir. Ofis mekanında çalışan müdürler ve şefler için yarı açık mekanlar düzenlenmiştir. Bu mekanlar ile halkın bulunduğu sirkülasyon alanları arasında ise diğer personel açık ofis mantığında yerleştirilmiştir.

Harita
Künye
Proje Yeri: Trabzon
Proje Tipi: Belediye Hizmet Binası
İşveren: Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Ana Yüklenici: Varlıbaş Holding
Peyzaj Mimarlığı: PTM
İç Mekan Projesi: MTF Proje (Mimari Tasarım Fikirleri)
Statik Projesi: Feyzi Marzioğlu
Mekanik Projesi: Akım Mühendislik
Elektrik Projesi: Esan Mühendislik
Proje Başlangıç Yılı: 2007
Proje Bitiş Yılı: 2007
İnşaat Başlangıç Yılı: 2008
İnşaat Bitiş Yılı: 2010
Arsa Alanı: 6.000 m²
Toplam İnşaat Alanı: 25.000 m2

Pin It
Mimar

Ozan Öztepe

Derya Ekim Öztepe
Yardımcı Mimar(lar)
Deniz Çubukçu
Betül Karanfil