Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Varlıbaş Atapark Alışveriş ve Yaşam Merkezi

Eski Tekel Binası yaklaşık 50 yıllık mevcudiyeti ile kentsel hafızada yer edinmiş durumdadır.

Günümüzde yerel halkın sadece görsel olarak ilişki halinde bulunduğu yapıyı gelecekte kullanılabilir bir duruma getirmek tasarımın ana prensibi olarak benimsenmiştir. Betonarme yapıların sağlıklı kullanım ömürlerinin ortalama 40 yıl olduğu varsayıldığında Tekel yapı kompleksinin halihazır strüktürel durumu ile yakın gelecekteki kullanımı önemli bir soru işareti oluşturmaktadır. Yapının kent belleğindeki yeri ile mevcut halinin kullanışsızlığı tasarımın filizlendiği dualizm olarak ele alınmıştır.

Kısıtlı arazi imkânlarından dolayı tek merkezli bir gelişim gösteren Trabzon Kenti'nde ana merkez üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla potansiyel ikinci merkez olarak ele alınan arazide Eski Tekel Binası'nın Alışveriş Merkezi olarak yeni tasarlanacak olan yapının da Belediye Hizmet Binası olarak işlevlendirilmesi düşünülmüştür. Eski Tekel Binası Kent ölçeğinde kendisini gösteren bir yapı olmasıyla birlikte dışa kapalı bir cephe düzenine sahiptir. Bu doğrultuda işlevi gereği Alışveriş Merkezi içe dönük planlaması ile daha kullanışlı bir çözüm getirecektir. Bununla birlikte Kente Tarihi surların yanında Eski bina ile yarışacak Avm kullanımına karşılık gelen yeni bir kütlesel yük getirmektense Trabzon'u temsil edecek ve kente yeni bir dinamik getirecek Belediye Binası'nın düşünülmesi daha doğru bulunmuştur.

Varlıbaş Atapark Alışveriş ve Yaşam Merkezi kentsel konumu ve mekânsal ilişkileri bağlamında iki önemli kentsel aks arasında bulunması ile birlikte bir kesişim alanı, geçiş alanı ve toplanma alanı niteliğinde bir Kamusal Alanı tanımlar. Zağnos vadisi kentsel dönüşüm projesi, Belediye Hizmet Binası projesi, Şenol Güneş caddesi yayalaştırma projesi ve Atapark ile birlikte ele alınan Alışveriş Merkezi kentlinin biraraya geldiği bir ortak alana hizmet etmektedir. Mekân kullanımının deneyim ile yakın ilişkisi bağlamında eski Tekel Binası'nın canlandırılması talebinin iç – dış ilişkisinin kuvvetlendirilmesi yoluyla sağlanabileceği öngörülmüştür. İnsanın mekan ile yakın çevresi ilişkisinde kullanıcılara alternatifler sunmak ve onları özgür bırakmak amacıyla mevcut hali dışarıya kapalı bir kutu olarak hissedilen yapıya farklı kotlardan farklı giriş ve çıkışlar önerilmiştir.

Kent belleğinde önemli bir yer tutan Cumhuriyet Dönemi Ulusal Mimari örneği olan Tekel Binası'nın Alışveriş Merkezi olarak işlevlendirilerek yeniden yaşatılması amaçlanmıştır. Yeni bir işlev kazanan yapı sayesinde Trabzon'da yeni bir yaşam alanı yaratılır ve Trabzon renklenir. Bu fikirden yola çıkılarak gün ışığında cephenin özgün konumuna sadık kalınmasıyla birlikte gün batımına doğru opak kutulara yerleştirilen led aydınlatmalar ile farklı renk yansımaları yaratılır. Değişken cephe kabuğu sayesinde kentli ile yeni ve dinamik bir ilişki kuran mimari kentsel bir imge niteliği kazanır. Varlıbaş Atapark kentin mevcudiyetine enerji katan bir oluşum olarak da tanımlanabilir.

Harita
Künye
Proje Yeri: Trabzon
Proje Tipi: Alışveriş Merkezi
İşveren: Varlıbaş Holding
Peyzaj Mimarlığı: PTM
İç Mekan Projesi: MTF Proje (Mimari Tasarım Fikirleri)
Statik Projesi: Kuram Mühendislik
Mekanik Projesi: Akım Mühendislik
Elektrik Projesi: Esan Mühendislik
Proje Başlangıç Yılı: 2008
Proje Bitiş Yılı: 2008
İnşaat Başlangıç Yılı: 2008
İnşaat Bitiş Yılı: 2010
Arsa Alanı: 6.000 m²
Toplam İnşaat Alanı: 55.000 m²

Pin It
Mimar

Ozan Öztepe

Derya Ekim Öztepe
Yardımcı Mimar(lar)
Deniz Çubukçu
Betül Karanfil