İlgili Projeler

4. Mansiyon, Uşak Şehirlerarası Otobüs Terminal Kompleksi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje YarışmasıUşak terminal İzmir'i Ankara ve iç bölgelere bağlayan önemli bir kavşak noktasıdır.Terminalin tasarlandıgı arazi Uşak şehir merkezinden uzakta Afyon karayolu üzerinde bulunmaktadır. Kuzey yönünde rekreasyon alanıyla sınırlanan terminal alanına imar planında önerilen yollara ulaşılmaktadır.İmar planında önerilen yol terminale yaklasımı çözerken terminal çıkısında araçların Uşak yönüne geri dönebilmesi için ışıklı kavşak çözümleri yerine dairesel olan bağlantı yolundan bir adet bağlantı yolu daha eklenerek (sekiz yol) trafiğin kesintisiz akışı sağlanmıştır. Araç ve otobüs trafiği ayrılarak terminale kontrollü giriş çıkışlar sağlanmıştır.Önündeki rekreasyon alanı terminalin tipolojisini ve kullanımını destekleyecek bir biçimde birbine akan zeminler ve geçiş alanı olarak düzenlenmiştir.Bu alan tasarımıyla terminale yönelimi sağlarken terminal için bir yaklaşım alanı oluşturmuştur.

Terminal işleyisi bakımından mekanik bir binadır.Gelir,gider ve geçersiniz.Bu ulaşım yapısının görevi kullanıcısını aktarmak üzerine kurgulanmıştır. Bu tasarımda bu kurguyu destekler nitelikte ince uzun bir yapıyla araziyi batıdan doğuya sınırlayan bir sirkulasyon alanıdır.Yapı sade tutumuna karsın ince uzun yapısıylada simgeselliğini oluşturur. Terminalde üç ana sirkulasyon vardır gelen yolcu, giden yolcu ve çevre yerleşim yolcuları. Bu üç ana sirkulasyon üç farklı kotta kurgulanmıs fakat birbirinden bağımsız mekanlar değillerdir.Bu mekanlar birbirine yapının uzun kenarı doğrultusunda akarken kısa kenarında insanları otobüslere ulaştırır.Bu üç ana mekan için üç ayrı giriş (geçiş ) tasarlanmıştır.

Yapı bu tavrıyla kendi içinde karmaşık ve çözülmesi zorunlu bir giriş geçiş varış problemini çözmeye ve fonksiyon- biçim yoluyla şekillenmeye çalışıyor.

Künye
Proje Yeri: Uşak
Proje Tipi: Kentsel Tasarım, Otogar
Proje Tipi Grubu: 4. Mansiyon
Danışman: Kebir Bilhan, Halime Demir, Sevinç Gündoğdu, Yüksel Konkan

Pin It
Mimar

Kenan Bilhan

Ebru Can Bilhan