Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Aile Konak Hastanesi

Geyran Mimarlık Atölyesi Gölcük İhsaniye'de tasarladığı hastane projesini anlatıyor:

Seygöl Hastanesi Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yer almakta olup 9000m² kapalı alana sahip ve 70 hasta yatağı kapasiteli bir hastane olarak planlanmıştır. Parsel yakınında akaryakıt istasyonu bulunduğundan bina oturumu, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddesinden etkilenmiştir. Bu maddeye göre; akaryakıt servis istasyonlarında asgari emniyet mesafesi hastaneler için tank dolum ağzından itibaren 50m'dir. Bina yerleşimi arsanın doğu istikametinden 5m çekilerek yapılabileceği halde akaryakıt istasyonundan dolayı 25m çekilerek yapılmıştır.

Bodrum kat ise arsanın doğu istikametinden 5m çekilerek, 25m mesafesinin altına su deposu, merkezi depolar, atık merkezi gibi insanların doğrudan kullanmak zorunda olmadıkları mekanlar getirilerek tasarlanmıştır. Büyük hastanelerde bulunan çoğu fonksiyonun yatırımcı tarafından hastane bünyesinde yapılması istendiğinden kullanım alanları olabilecek minimum düzeyde tutularak planlama yapılmıştır. Buna göre hastane; Radyoloji, klinik laboratuar, patoloji laboratuarı, poliklinikler, acil ünitesi, cerrahi ameliyathaneleri, kvc ameliyathanesi, dahili ve cerrahi yoğun bakım, kvc yoğun bakım, koroner yoğun bakım, neonatal (yenidoğan) yoğun bakım, doğumhane, merkezi sterilizasyon ünitesi, diyaliz, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, yönetim birimleri, kafeterya, yemekhane, seminer salonu ve kapalı otopark bölümlerinden oluşmaktadır. Arsanın bulunduğu konum ve jeolojik özelliklerden dolayı sadece 1 bodrum kat yapılabilmiştir. Acil ve radyoloji zemin katta yan yana konumlandırılmış binanın doğusunda yer alan merdiven çekirdeği ile ameliyathane bölümüne bağlantı sağlanmıştır.

Zemin katın yaklaşık %40'lık bir bölümü hastane girişinin hazırlayıcı açık mekanı olarak tasarlanmış, bina kolonlar üzerinde yükseltilerek zemin kat hizasında bir meydan oluşturulmuştur. Bu alan yaz mevsiminde hastanenin kafeterya ve sosyal etkinlik alanı olarak planlanmıştır. Aynı zamanda bu meydan ileriye dönük rezerv alan olarak hastanenin zemin kat seviyesinde genişlemesine olanak verecektir. Tıbbi gaz ve teknik birimler 1.bodrum katta binanın kuzeydoğu bölümünde planlanmış, arsanın doğusundan girilen bağlantı yolu ve rampa ile 1.bodrum kattaki servis avlusu irtibatlandırılmıştır. 4 tarafı yollarla çevrili ada-parsel konumlu arazinin güney, güneybatı ve batı yönlerinden zemin katta oluşturulan avluya girilmekte ve buradan da hastane girişine ve diyaliz girişine ulaşılmaktadır. Acil girişi ise hastanenin doğusunda oluşturulan otopark tarafında ki girişten sağlanmaktadır. Asansör ve merdiven çekirdekleri binanın doğusu ve kuzeyinde olmak üzere 2 ayrı noktada düşünülmüştür. Bu çekirdeklerde bulunan merdivenlerden doğuda yer alan merdiven binanın yangın merdiveni, kuzeyinde yer alan merdiven ise binanın hem ana merdiveni hem de yangın merdiveni olarak planlanmıştır.

Çatı katında %40 eğim içinde kalmak koşuluyla yarım tonoz çatı örtüsü altında çekme kat planlanmıştır. Buraya yemekhane, yönetim birimleri, seminer salonu yerleştirilmiştir. Bu katta 4 cephede çatı terasının belli bir bölümü açık alan olarak kullanılabilecektir. Cephe kaplamaları mekanik montaj porselen karo, pencere alanları ise temperli ve lamine camlı alüminyum asma cephe olarak detaylandırılmıştır. Giydirme cephe arkasında ısı ve su izolasyonu katmanları oluşturulmuştur.

Seygöl Hastanesi mimari proje başlangıç tarihi Mayıs 2008 olup Eylül 2008 de özel hastanenin ön projesi teslim edilmiştir.

Geyran Mimarlık Atölyesi Ltd. Şti. bünyesinde yapılan tüm hastane mimari projeleri "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik", "Özel Hastaneler Yönetmeliği" ve diğer ilgili yönetmeliklerin şartlarını sağlamaktadır. Özel hastane tasarımlarında ilgili yönetmelik şartlarına uyulmaktadır.

Künye
Proje Yeri: Kocaeli (İzmit), Gölcük
Proje Tipi: Hastane / Poliklinik
Proje Tipi Grubu: Sağlık
İşveren: Özel Seygöl Aile Sağlık Hizmetleri
Ana Yüklenici: Haldız İnşaat
Peyzaj Mimarlığı: Kocaeli Peyzaj
İç Mekan Projesi: Geyran Mimarlık Atölyesi
Statik Projesi: Timka Mühendislik
Mekanik Projesi: ABC Mekanik
Elektrik Projesi: ERK Proje Mühendislik
Fotoğraf: Kenan Geyran
Proje Başlangıç Yılı: 2008
Proje Bitiş Yılı: 2013
İnşaat Başlangıç Yılı: 2012
İnşaat Bitiş Yılı: 2014
Arsa Alanı: 4,433 m²
Toplam İnşaat Alanı: 10,200 m2

Pin It
Mimar

Kenan Geyran

Pınar Ekinci