Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Ateşçelik Rüzgar Enerji Santrali Kule Üretim Tesisi

D.A.MİMARLIK tarafından tasarlanan Ateşçelik Rüzgar Enerji Santrali Kule Üretim Tesisi (RES) İzmir Bergama''da bulunuyor.

Fabrika

Ham veya yarı işlenmiş maddelerin, insan emeği ve makine gücünün, belirli bir üretim sistemi içinde çalışmasıyla, işlenerek tüketime hazır hale getirildiği yer. Modernleşme süreci ve sonrasında üretim sistemi, verimliliği ve karlılığı artırmak için geliştirildikçe, insan emeği, makine gücüne dönüştürülmeye zorlanmış ve makinelerin mimarisi, makineleşen insanların da mekanlarını şekillendirir hale gelmiştir. Ülkemiz gibi geç modernleşen ülkelerde ise süreçten tarihsel kopukluğu sebebiyle evrensel sanayi müktesebatından yeterince haberdar olmayan yerel sermaye/üretim sistemleri, insan emeğinin çalışma mekanlarını, makine mimarisin dayatmasından çok, kısa vadeli kaba maliyet odaklı yaklaşımlar ile ele alarak şekillendirmişlerdir. Bugün artık, son 30 yılda uluslararası sermaye ile ilişkilileri giderek daha da derinleşen, kendi "know-how"ını ve Ar-Ge''sini oluşturmaya başlamış, çalışan sağlığı ve çevresel konularında yerel kanun ve düzenlemelerle yüzleşen yerel sermayenin, üretim sistemlerini daha derin ve uzun vadeli maliyet hesapları ile ele alırken bir yandan da yeni bir fabrika mimarisinin arayışına girmesi kaçınılmazdır.

Mimari Tasarım Kararları

Yer: RES Kule Üretim Tesisi, İzmir-Çanakkale karayolu üzerinde, inşaatı devam etmekte olan Çandarlı Limanı bağlantı kavşağına yakın bir konumda, 80.000 metrekarelik bir parsel üzerinde, 21.000 m² kapalı üretim ve çalışma mekanları ile 59.000 m² açık kule stok alanı oluşturacak şekilde projelendirilmiştir. İzmir-Çanakkale karayolundan düşük bir kotta yer alan parsele, rampa ve devamındaki imar yolu ile arsanın kuzey batı ucundan malzeme ve ziyaretçi girişi tek bir kapıdan sağlanmıştır. Fabrika binası ise karayolu ve giriş cephelerine dik, parselin kalanında kule stok alanı oluşturacak şekilde arsanın kuzeydoğu ucunda konumlanmıştır.  

Üretim Holleri: Üretim holleri kule üretim süreçleri analiz edilerek oluşturulan ihtiyaç programı doğrultusunda boyutlandırılarak, birbirine paralel beş üretim, bir boya holü bu holleri dikine birbirine bağlayan 7. bir holle oluşturulmuştur. Ağır vinç yükleri sebebiyle, taşıyıcı kolonlar betonarme, çatı örtüsü ise çelik konstrüksiyon olarak karma bir sistemde tasarlanmıştır.

Personel çalışma, dinlenme ve servis mekanları

Alışageldik fabrika tipolojisinden ayrışarak, yenilikçi ve kullanıcı odaklı bir yaklaşımla yeniden ele alınmıştır. RES kule üretimin yapılacağı holler ile endüstriyel çelik üretimin yapılacağı holler arasında, yeni bir hol oluşturularak, tüm bu mekanlar, üretim faaliyetin merkezi olacak şekilde fabrikanın adeta kalbine yerleştirilmiştir. Eğitim, dinlenme, yemek, temizlik, soyunma odaları, toplantı, beyaz yaka çalışma mekanları, üst yönetim çalışma mekanları, tüm personelin erişimine açık eşitlikçi bir mekan organizasyonu ile tasarlanmıştır.  Üç tarafı üretim holleri ile çevrilen mekanın üst örtüsü, doğal iklimlendirme sağlayacak ve doğal ışık ile aydınlanabilecek şekilde, bir çelik firmasının maharetlerini yansıtacak bir çelik tonoz tasarımı ile kapatılmıştır.  Tüm ofis mekanları, iç mekanda oluşturulan yeşil alanlarla iç içe bir birinin doğal ışığını kesmeyerek, üçüncü boyutta mekan zenginliği oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Ofis mekanları, çalışanların birbiri ile iletişimini rutin çalışma faaliyeti dışında geliştirecek yan mekanlar oluştururken, ortak net açık ofis alanları esnek, iletişime açık eşitlikçi mekanlara imkan vermektedir. Fabrika içine personelin girişi, fabrika batı cephesindeki giriş biriminden inilerek erişilen -3.00 kotunda yer alan tünel vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Bu sayede personelin gerekli güvenlik ekipmanı ve iş kıyafetlerini giymeden güvenli bir şekilde üretim hollerini geçmesi sağlanmıştır. Tünelin sonunda erişilen -1.50 kotunda soyunma odaları ve tuvaletler duşlar bir arada toplanırken, bu mekanların üstünde +1.50 kotunda oluşan platoda yemekhane kurgulanmıştır. Yemekhane platosu amfi düzeninde ±0,00 kotuna inerek, tüm çalışanların eğitim, konferans, kutlama faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri bir toplanma mekanına dönüşmektedir.      

Künye
Proje Yeri: Bergama, İzmir
Proje Tipi: Diğer Endüstri Yapıları
Proje Tipi Grubu: Endüstriyel
İşveren: Say Reklamcılık
Ana Yüklenici: Say Reklamcılık
Peyzaj Mimarlığı: Nesil Peyzaj
Statik Projesi: Tekno Mühendislik
Mekanik Projesi: Eke Mühendislik
Elektrik Projesi: Evre Elektrik
Proje Başlangıç Yılı: 2011
Proje Bitiş Yılı: 2018
İnşaat Başlangıç Yılı: 2011
İnşaat Bitiş Yılı: 2018
Arsa Alanı: 80.000 m2
Toplam İnşaat Alanı: 20,953 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Durmuş Ali Kasap

Gülşah Akkan Kasap

Tuba Tuncalı

Gizem Güler

Nurullah Kılınç