Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Bomba, İKSV 1. İstanbul Tasarım Bienali, Musibet Sergisi

Bomba, 2012 yılında ilk kez gerçekleştirilen İstanbul Tasarım Bienali kapsamında Emre Arolat küratörlüğünde hazırlanan "Musibet" başlıklı sergide yer alır.

İstanbul'un 3 noktasında kamusal kullanıma açık ancak içerisinde bulunduğu fiziksel çevre ile ilişkisini özgül koşullarından ötürü yeterince kuramadığı düşünülen üç yapının, kurgusal bir geçmişe dayandırılarak yaşadıkları varsayılan değişimlerle bugün nasıl başka türlü kullanımlara olanak sağlayabileceklerini tartışmaya açan bir sergi tasarımıdır.
Konu edilen yapılar; Taşkışla Binası, Taksim Maksemi / Eski Fransız Hastanesi ile Galata Köprüsü, sergi kurgusu içerisinde mimari potansiyelleri doğrultusunda ele alınarak kısmi eklemeler/eksiltmeler ile yeniden işlevlendirilecek ve hazırlanan projeler mimari ifade araçları vasıtasıyla sergi kapsamında sunulacaktır.
Bu sergi aracılığıyla amaçlanan, içinde bulunduğumuz fiziksel çevrenin bir adım ötesine geçen ve bağlam olarak tariflediğimiz "şey"i ortaya koyan koşulların neler olduğunu bir kez daha sorgulamaktır. Sergi, bu eksende mimari ifade araçları ile bugüne dair gerçekliği yeniden üreterek "restorasyon", "koruma", "kamusal kullanım", "kentsel boşluk/doluluk", "yıkım" gibi kavramları da "bağlam kayması" üst başlığı altında masaya yatırır.

Künye
Proje Tipi: Sergi Tasarımı
İşveren: İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)
Danışman: Sarraf Mekanik Galeyan
Proje Başlangıç Yılı: 2012
Proje Bitiş Yılı: 2012

Pin It
Mimar

Kerem Piker