Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Çekmeköy Tenis Akademisi

Tenis Akademisi, Çekmeköy kent merkezi dışında meşe ormanına komşu bir parselde yer alıyor.

Akademinin günün 24 saati kullanılabilen “spor odaklı bir eğitim ve konaklama merkezi” olarak kurgulanması alışıla gelen spor merkezinden farklı bir yaşam örgüsü oluşturuyor. Bu yaşam örgüsü, tesisin yer aldığı parselin ayrıcalıklı konumu, barındırdığı işlevsel çeşitlilik ve farklı yaş gruplarından çocuk ve gençleri bir araya getirmesiyle şekilleniyor. 

Akademinin kullanıcısıyla “spor-doğa-yaşam” ilişkisini kuvvetli bir biçimde kurabilmesi, yoğun bir program ve 18.950 m² alana sahip tesisin araziye yerleşme kararlarında daha parçalı ve az katlı yapı düzeni oluşturmayı beraberinde getirir. Parselin güneydoğu-kuzeybatı aksı boyunda uzanan 12 metrelik kot farkı tasarımda olumlu bir veri olarak alınır, akademiyi oluşturan “spor eğitim, konaklama ve dinlenme” işlevleri parçalanarak araziye konumlandırılır. 

Kapalı tenis sahalarının iç yüksekliğinin uluslararası standartlara göre 12 metre olmak zorunda olması nedeniyle tesisin ana fonksiyonlarından olan spor eğitim alanları arazinin yükseldiği kuzeybatı kısmında toprak altına yerleştirilir. Burada kapalı tenis kortları, jimnastik salonu, olimpik yüzme havuzu, rehabilitasyon merkezi gibi yüksek hacim gereksinimi olan mekanlar yer alır.  Bu yaklaşım, toprak üzerinde kalan kütlelerin insan ölçeğine yaklaşan, doğa ile uyumlu, az katlı, parçalı, saçaklı bir biçimde kurgulanmasına olanak tanır. Bu kütleler dinlenme, yeme-içme, alış- veriş, dans, fitness, yoga alanları ve hem açık hem de kapalı kortların izlenebildiği tribünlerden oluşur. Arazide yer alan meşe ağaçlarının korunması önemli bir unsurdur. Seyir teraslarında bırakılan ağaçlar yaz aylarında sadece doğal gölgeleme olanağı sağlamakla kalmaz bununla birlikte ana tesis yapısı ağaçların kapladığı geniş alan sayesinde neredeyse kaybolur. Bu durum çevredeki yeşil dokunun arazide de devam etmesini sağlar. Diğer kütleler parçalanarak ve parseli sararak ortada geniş bir avlu tanımlar. Bu alan açık tenis kortlarına ayrılırken güneyine konaklama birimleri, doğusuna ise koç ve spor odaları yerleştirilir. Spor tesisleri ile konaklama birimleri ise birbirlerine saçaklı platform ve merdivenler ile bağlanır. Konaklama birimine ait kütleler arazi sınırının kendiliğinden olan açılı izine paralel konumlandırılır. Bu durum, konaklama kütlelerinin birbirinden bağımsızlaşmasını ve odalara farklı manzara açıları sağlar. Koridorlar park ve yol cephesinde yer alırken, odaların bir kısmı açık tenis kortlarının yer aldığı orta avluya, diğerleri ise arsa içindeki peyzaj ile orman manzarasına açılır.

Yarı açık, açık teraslar, kot farklarına yerleştirilen açık tribünler, az katlı, saçaklı yapı tipolojisi akademinin mütevazi bir duyarlılıkla bulunduğu dokudaki yerini güçlendirir. Kütle ve cephe hareketleri, ahşap güneş kırıcı elemanlar, yalın cephe kaplama malzemeleri akademinin genel karakterini oluşturur. Yapının yalın ve bununla birlikte güçlü ifadesi iç mekan kurgusunda da devam eder. Malzeme seçimlerindeki sofistike birliktelik genel mekânsal karakteri içlere taşır. Bu özellikleriyle akademi, uzun ve sık antrenmanlarla yaşamlarının büyük bir bölümünü burada geçirecek çocuk ve genç sporcuların kendilerini ait hissedebilecekleri bir spor ve yaşam merkezi sunar.

Künye
Proje Yeri: Çekmeköy, İstanbul
Proje Tipi: Diğer Eğitim Yapıları, Otel / Motel
Proje Tipi Grubu: Konaklama, Rekreasyon / Spor
İşveren: İnventist
Ana Yüklenici: Ege İz Yapı
Peyzaj Mimarlığı: 1/1 Landscape
Statik Projesi: Akın Akıncı Mühendislik
Mekanik Projesi: Melant Mühendislik
Elektrik Projesi: Musa Güllü
Altyapı Projesi: Proce Mühendislik
İnşaat Başlangıç Yılı: 2019

Pin It
Mimar

Ali Olgu Ceylan

Zeynep Esengil Ceylan
Yardımcı Mimar(lar)
Gizem Kara
Cansel Samur
Ayşe Yıkılgan