Other Works
Similiar Projects

Çeşme Konutları

Projede hedeflenen 126 adet 1+1 konut, her dairenin denize benzer şekilde yönlenmesi hedefiyle iki lineer bloğa yerleştirilmiş ve bu sayede ortada havuz ve sosyal alanlar için nitelikli alan kazanılmıştır.

Bu blokların düşeydeki sürekliliği katlarda farklılaşma ile kırılırken, yataydaki süreklilik ise düşey dolaşım için ayrılan çekirdekler ile parçalanmıştır. Ahşap, çelik ve brüt betonun hem binalarda hem de peyzajda ana malzemeler olarak seçildiği projede daireler arası yatay dolaşım için çelik konstrüksiyonun en belirginleştiği arka cephelerde açık koridorlar yapılmıştır. Bu alanlar kullanıcılar için alternatif yarı açık ve ortak boşluklara dönüşmektedir.  

Details
Project Location: Çeşme, İzmir
Project Type: Housing Complex
Proje Tipi Grubu: Konut
Ana Yüklenici: Eroğlu İnşaat
Project Start Date: 2014
Project End Date: 2016
Building Plot Area: 16,000 m²
Total Construction Area: 15,200 m2

Pin It
Architectural Offices
Architects

Melis Varkal

Mustafa Gökhan Çelikağ

Ceren Kocabıyık