Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Cevizlibağ Mevkii Doğal Sit Kapısı Kentsel Tasarım ve Peyzaj Öneri Projesi

Uçhisar yerleşiminin kuzey çeperinde bulunan Cevizlibağ Mevkii, Uçhisar Kalesi ve etrafındaki peri bacaları ile Kapadokya bölgesinin en etkileyici panoramalarından birine sahiptir.

Kentsel sit alanına bitişik, Uçhisar tarihi merkezine yürüme mesafesindedir.

Zaman içinde, plansız ve kendiliğinden gelişen bakı terasları, servis birimleri ve dükkanlar, mevcut işleyişinde birçok sorun içermekte ve alan değerlerini negatif etkilemekte olsa da, alan potansiyelleri ve kullanıcı ihtiyaçları açısından önemli veriler sağlamaktadır.

Proje alanının en önemli sorunlarından biri Nevşehir-Göreme kara yolunun kapladığı dolgu alanının bölgenin doğal topoğrafyasını değiştirerek yolun iki tarafında dik şevler oluşturmasıdır.

Yol kenarı boyunca alanın güney çeperini tamamen kaplayan hediyelik eşya barakaları, kale panoramasını bozmaktadır. Alanın mevcut durumunda yol dolgusunun genişlediği tüm alanlar kendiliğinden otopark olarak kullanıldığı için panoramanın ziyaretçiler tarafından algılanmasını engellemektedir. Ayrıca Nevşehir-Göreme karayolu trafiği ziyaretçiler için hayati tehlike arz etmektedir.

Bu nedenle yol kotunda mevcut dolgu alanları ve düzlükler araç ve otobüs park yeri için maksimum derecede değerlendirilmiş, bunun dışında ekstra bir otopark önerilmemiştir.

Yapılan analizler doğrultusunda proje önerisinde öncelikli olarak özgün topoğrafyanın ve alanın doğal peyzajının korunması ve mevcut karayolu müdahalesi dışında herhangi bir değişiklik yapılmaması amaçlanmıştır.  

Karayolunun güney çeperindeki dolgu alanı yeniden şekillendirilerek kuzey çeperdekine benzer bir şekilde doğal bir şev haline getirilmiştir. Yolun her iki çeperinde konumlanan bakı terasları kot ve malzeme olarak yoldan farklılaştırılmış ve yükseltilmiştir.

Alanın batı ucunda, panoramanın en etkileyici olduğu alanda meydanlaşan ve genişleyen bakı terası, kalabalık turist topluluklarının toplanabileceği, rehberler tarafından alan tanıtımının yapılabileceği, turist bilgilendirme biriminin de bulunduğu bir giriş noktası olarak tasarlanmıştır.

Benzer şekilde, doğu ucunda Uçhisar sit alanının eteklerinde bir meydan oluşturmakta, Uçhisar’a doğru yaya bağlantısını güçlendirecek şekilde konumlanan yapı birimleri ve bakı terasları ile birleşmektedir.

Uçhisar'a bağlanan yaya yolunun iki tarafında bir sokak oluşturacak şekilde konumlanan yapı birimlerinin özgün topoğrafyayla uyumlu bir şekilde konumlanması ve geri dönüştürülebilir bir mimari ile üretilmesi amaçlanmıştır.

Karayolunun güney çeperinde, doğal bitki örtüsü ile kaplanmış olan şevin, bitki örtüsü ve kotlarının korunması, bu alanda doğal malzemelerle basamaklı bir amfi oluşturulması önerilmiştir. Vadinin her iki tarafında da yine doğal malzemelerle yürüyüş patikaları düzenlenmiştir.

Künye
Proje Yeri: Uçhisar, Nevşehir
Proje Tipi: Kentsel Tasarım, Peyzaj
Proje Tipi Grubu: Kentsel Tasarım
İşveren: UTTA, Kök Mimarlık Restorasyon
Proje Başlangıç Yılı: 2015
Proje Bitiş Yılı: 2015

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Barış Ekmekçi

Münire Sağat