Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Uçhisar Kale Çevresi Kentsel Tasarım Projesi

Uçhisar Kale Çevresi Kentsel Tasarım Projesi'ni MarS - Mimarlar hazırladı.

Ofis projesini anlatıyor:

"Uçhisar, özellikle karakteristik kentsel topografyası ve bunun orta noktasındaki yüksek kayanın oluşturduğu kalesi ile Kapadokya'nın en etkili yerleşmelerinden birisidir. Küçük kent bir süredir gelişen butik tesisler ile bu alanda büyük bir çekime de maruz kalmış, kentin dar sokakları bu çekimin neden olduğu ziyaretçi araçlarını ve tur otobüslerini taşıyamaz hale gelmiştir. Buna karşılık merkezi alanının kentsel donatımları ve düzeni kültür turizmine yönelik bu ilginin gereklerini karşılamaktan uzaktır. Turizm gelişinceye kadar kendi içine kapalı küçük ve varsıllıktan uzak yerleşmenin merkezi mekânının gelişmenin yeni gereksinimlerini ve belirli bir çevre niteliğini hem kendi yaşamı açısından, hem de ziyaretçilere sunması bakımından sağlaması gerekmektedir.

Kentsel tasarım projesi bunu amaçladı. Bir kolaylık, kentin Koruma Amaçlı İmar Planının eş zamanlı olarak yapılmasıydı. Kentsel Tasarım Projesinin sınırları ve önceliklerinin belirlenmesinde planın kabulleri yol gösterici oldu. Projede öngörülen öncelikli alanlar ve sınırları, planda da Özel Proje Alanı olarak tanımlanmıştı. Bunların belirlenmesinde yerin özellikleri, planın öngörüleri ve yerel belediyenin görüş ve talepleri etkili oldu.

Tasarımda trafik sistemi, araç park yeri tanımları, zemin kaplaması, yol ve kaldırım profilleri, aydınlatma ve küçük donatım objeleri dışında yeni yapılar en küçük düzeyde tutuldu: iki noktada WC ve benzeri hizmetleri verecek bir korunak ile kale girişini belirleyen, bekleyenleri dış etkenlerden koruyan küçük bir heykelsi strüktür. Bunların aynı zamanda nirengi oluşturmaları ve katı peyzaj öğeleri olarak tasarlanmış biçimsel özelliklere sahip olması önemsendi."

Harita
Künye
Proje Yeri: Uçhisar, Kapadokya
Proje Tipi: Kentsel Tasarım
Proje Tipi Grubu: Kentsel Tasarım
Mimari Proje Ekibi: François Baste
Danışman: Cem Yücel
Peyzaj Mimarlığı: DS Mimarlık, Deniz Aslan
Proje Başlangıç Yılı: 2009

Pin It
Mimar

Atilla Yücel