Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

The Frescoes Hotel

MArS - Mimarlar'ın en eski konaklardan birisinin bitişik parsellerle birlikte restorasyonunu yaptığı ve dönüştürdüğü The Frescoes Hotel Ürgüp'te yer alıyor.

Ofis projesini anlatıyor:

"Proje Ürgüp'ün en eski ve görkemli konaklarından birisinin bitişik parseller dizisi ile birlikte restorasyonunu, bitişik parsellerdeki kimi niteliksiz yapılaşmanın rehabilitasyonunu ve yeni bütünün konaklama amaçlı yeni kullanımını öngörüyordu. Harem ve selamlık bölümlerinden oluşan ve bir kısmı yıkık üç yapıya dağılmış olan konak sisteminin restorasyonu, zaman içinde yapılan niteliksiz eklerin ayıklanması, yıkık kısımların özgün haline iadesi projenin restorasyona ilişkin evrensel yöntem ve ilklelerin uygulandığı bölümüydü. Gerek bu kesimde, gerekse büyük ölçüde yıkılmış ve niteliksizleşmiş olan bitişik parsellerde özgün olanın belirlenmesine ilişkin restitüsyona yönelik araştırma ve analizler projenin önemli bir aşamasını teşkil etti. Arşiv belgelerinin, eski tapu kayıtlarının yetersiz olduğu bir ortamda bu analiz yerinde bulunan yapı ve temel izlerinden, farklı kaynaklardan derlenen eski fotoğraflardan, sözlü tarih saptamalarından ve benzer örneklerle yapılan karşılaştırmalardan yararlanılarak gerçekleştirildi. Sınırlı bir alanda bir tür 'kent arkeolojisi' çalışmasına girişildi.

Sözü edilen analize dayalı restitüsyon önerisi, yıkık kesimlerdeki yeni yapılaşma için yapılan mimari önerilere de yön verdi. Özgünlüğü iade edilerek restore edilen konak sistemi ile yeniden inşa edilecek ikincil yapılar arasındaki ifade farklılaşması tasarımın önemli mimari kararını teşkil etti."

Harita
Künye
Proje Yeri: Ürgüp, Kapadokya
Proje Tipi: Otel / Motel
Proje Tipi Grubu: Konaklama
Mimari Proje Ekibi: C. Feyza Sarı, Burçin Baykurt
Proje Başlangıç Yılı: 2009
Proje Bitiş Yılı: 2011
İnşaat Başlangıç Yılı: 2010
İnşaat Bitiş Yılı: 2012

Pin It
Mimar

Atilla Yücel
Yardımcı Mimar(lar)
Ülkünur Demir