Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Anemon Konaklama Kompleksi

Kendi içinde büyümeye açık bir mahalle strüktürü olarak tasarlanmış olan proje Ürgüp merkezinde yer alıyor.

Ofis projesini anlatıyor: 

"Ürgüp kent merkezinde farklı yollara açılan çok sayıda parsele yayılan birbirinden farklı çok sayıda yapının ve yapılaşmamış ya da üstündeki eski yapılar tümüyle yıkılmış parsellerin geleceğinin ve konaklama amaçlı yeni kullanımının kurgulanması ve tasarlanması projenin amacını teşkil etmekteydi. Söz konusu yapılar, en düşük kot ile en yüksek olan arasında 20 metreye varan farkların bulunduğu bir topografya içinde görkemli bir konağı, daha küçük olan bir başkasını, mütevazı ama tipik yerel evleri, bunların yanında niteliksiz ekleri ve yeni yapıları, bunların kaya içine oyulmuş uzantılarını içeriyordu. En alt kotta yapılan kazılar tümüyle yıkılmış ve bir bölümü sonradan geçen yolun altında kalmış izleri ve temelleri de açığa çıkardı.

Bu geniş ve karmaşık alandaki tesisin hem her bir yapının kendi varlığını Korumasını ve dıştan, mevcut ev ve avlu kapılarından ulaşılarak kullanılmasını, hem de bunlara tesis içinden, kayaya oyulu mekânların ve iç geçitlerinin sağladığı bağlantılar sayesinde ulaşılmasını sağlayan bir kurgunun tasarımı projelendirmenin önemli bir bileşeniydi. Geniş bir yerel tespit ekibi tarafından yapılan tespit ve rölöveler, saptanan kritik noktalarda uzman grupların yaptığı aletli zemin analizleri restitüsyon analizlerine ve yeni kullanım için yapılan tasarımlara yön verdi.

Bu tasarımlar konak ve diğer tescilli yapılar için yapılan restorasyon projelerini, değişime ve bozulmaya uğramış alanlarda bunları rehabilite edici yenileme projelerini ve boş alanlarda yeni önerileri içeriyor. En alt kotta ortaya çıkarılan kalıntıların dışarıdan izlenmesi sağlanıyor. Kentsel siluet içinde önemli bir dış görünüme sahip olan komplekste bu yapıların mimari ifadesi önemli bir tasarım kararıydı. Yerel ölçek ve bütünlüğün gözetilmesi ile günün estetik duyarlılığının ifadesi olabilmek bu tasarımda sağlanmaya ve bağdaştırılmaya çalışıldı."

Harita
Künye
Proje Yeri: Ürgüp, Nevşehir, Kapadokya
Proje Tipi: Otel / Motel
Proje Tipi Grubu: Konaklama
Mimari Proje Ekibi: Cem Yücel, Ayışığı Satıkbuğra, Burçin Baykurt, C. Feyza Sarı
İşveren: Anemon Otelcilik A.Ş.
Proje Yöneticisi: Anemon Otelcilik A.Ş.
Statik Projesi: Ahmet Divan
Proje Başlangıç Yılı: 2011
Proje Bitiş Yılı: 2013
İnşaat Başlangıç Yılı: 2014
Arsa Alanı: 3,728 m²
Toplam İnşaat Alanı: 4,492 m²

Pin It
Mimar

Atilla Yücel