Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Luvi Cave Otel

Bina, Nevşehir İli, Merkez ilçe Göreme Kasabası, Orta Mahalle’de yer almaktadır. Çakır Sokakta 4 binaya yayılan Luvi Cave Otel’in bu kısmı 6 odayı barındırır.

Tasarımcılar, projeyi anlatıyor:

Daha önce konut olarak kullanılan yapı 13.10.2011 yılında tescillenmiştir; 2018 kasım ayında projesi onaylanan yapının uygulaması 2020 Ocak ayında tamamlanmıştır. Binanın kayalar ve sağlam kalan taş kısımlar dışında büyük bir bölümü rekonstrüksüyondur.

Çakır sokak 155 parselde yer alan alan 3 seviyeden oluşan kütle, kesme ve kaba yonu taş örgü sistemi ile yapılmıştır. Doğu batı yönünde konumlanmış yapıya batı yönünde yerleşmiş bir avlu kapısından girilmektedir. Yapının pencereleri daha çok batı yönünde konumlanırken güney cephesinde geniş açıklıklı 1 adet kemer bulunmaktadır.

Göreme Kasabası maalesef son yıllarda ağırlıklı olarak kendi vatandaşlarının yaptığı kaçak yapılar nedeniyle yeterince korunamamıştır.

Bina sahibi Deniz Turgut, restorasyon aşamasında ‘’Göremeli zihniyet’’ ten uzak kalarak sade, projeye sadık ve korumacı bir yaklaşım sergilemiştir.

İç mekanlara modern ve sade bir anlayış benimsenmiştir.

Künye
Proje Yeri: Göreme, Nevşehir
Proje Tipi: Otel / Motel
Proje Tipi Grubu: Konaklama
İşveren: Deniz Turgut
Mekanik Projesi: Engin Bozan
Proje Başlangıç Yılı: 2018
Proje Bitiş Yılı: 2018
İnşaat Başlangıç Yılı: 2018
İnşaat Bitiş Yılı: 2020
Arsa Alanı: 310 m2
Toplam İnşaat Alanı: 270 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Ali Dırık

Fevzi Aysu