Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Saints of the Rocks Butik Hotel

Ürgüp'te, dik kaya yamacına oyulmuş mevcut mekanların restorasyonu ve yenileriyle bütünleştirilerek yüksek standartlı bir butik konaklama tesisi projesini MarS - Mimarlar geliştirdi.

Ofis projesini anlatıyor:

"Ürgüp kentsel sit alanı içinde, sırtını masif bir kaya kütlesine dayamış çanak biçimli bir alanda, uzun yıllar önce terkedilmiş ve harap olmuş küçük yapıların ve bunların devamını oluşturan kaya içine oyulmuş uzantıların onarılması ve restorasyonu, çok sayıda kata yayılan tüm sistemin kaya stabilitesini sağlayacak yapısal müdahalelerin yapılması, yüksek standartlı bir konaklama tesisi olarak kullanılacak olan bütünün bu kullanım için gerekli olan donatının: yapı fiziği koşulları, çevre sistemleri, iç mekân ortam ve donatısı, katlı bir yerleşmede yaşlılar ve engelliler için gereken yatay ve düşey ulaşım imkanlarının sağlanması projenin program ve ihtiyaç çerçevesini oluşturuyordu. Proje alanında, zamanının tarımsal esaslı gerçeliğine göre biçimlenmiş konut ve ek yapı ve mekanları dışında 8'inci yüzyıldan (belki daha öncesinden) kalma iki basit kaya mezarı ve yöreye özgü çok özgün bir yapı olan kayaya oyulu küçük bir arı kovanı kümesi de bulunmaktaydı.

Ayrıntılı malzeme ve kaya stabilitesi analizlerini, titiz rölöve tespitlerini, arkeolojik raporlamayı içeren analiz çalışmalarına dayanarak mevcut yapısal veriler yeni kullanım önerisi için uygun bulunan bir mekan dağılım ve kullanım senaryosuna göre kurgulandı. Kayaya oyulu ya da ona dayanan açık dış galerilerin sağladığı tesis içi ulaşımda bu dağıtım mekânlarının aynı zamanda yüksek kaya kütlesinin stabilitesini güçlendirecek yeni bir destek strüktürle de bütünleştirilmesi önerildi. Tesisin dış mimarisi, restore edilecek olan sınırlı sayıda mevcut yapı dışında bu destek strüktürünün ifadesiyle oluşmaktadır."

Künye
Proje Yeri: Ürgüp, Nevşehir, Kapadokya
Proje Tipi: Otel / Motel
Proje Tipi Grubu: Konaklama
Mimari Proje Ekibi: Cem Yücel, Burçin Baykurt
İşveren: Yunak Otelcilik
İç Mekan Projesi: Aysun Battalgazi
Statik Projesi: Parlar Mühendislik
Proje Başlangıç Yılı: 2010
Proje Bitiş Yılı: 2013
İnşaat Başlangıç Yılı: 2013
Arsa Alanı: 1,050 m²
Toplam İnşaat Alanı: 1,400 m²

Pin It
Mimar

Atilla Yücel
Yardımcı Mimar(lar)
Ülkünur Demir