Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Gaziosmanpaşa Spor Alanları, Zeminaltı Otopark ve Pazar Yeri

Gaziosmanpaşa Spor Alanları, Zeminaltı Otopark ve Pazar Yeri projesi Pronil Mimarlık tarafından tasarlandı.

Tasarımcıları projeyi anlatıyor:

Gaziosmanpaşa’da merkezi bir konumda bulunan 9.033 m²’lik parsel alanı üzerinde projelendirilen zeminaltı katlı otopark; üst kotlarında yer alan kapalı spor alanları, futbol sahası, peyzaj düzenlemeleri ve haftanın bir günü kurulacak olan semt pazarı ile karma işlevli bir yapı niteliğindedir. Yükleneceği çoklu işlevler dolayısıyla proje alanının belirli zaman dilimlerinde artan ve genel itibariyle yüksek yoğunlukta seyreden yaya ve araç trafiğine maruz kalacak olması, en önemli tasarım girdilerinden biri olarak değerlendirilmiştir. Mevcut arazi kotlarının etkin şekilde kullanımıyla proje alanının köşelerinde farklı kotlardan verilen girişler, yaya akışını organize etmekle kalmayıp farklı fonksiyon alanlarının birbirleriyle ve kentle etkileşimlerini güçlendirilmiştir.

İhtiyaç planında bulunan karma işlevler, kullanım şekli ve sıklığı, doğal ışık ihtiyacı ve kentsel çevreyle eklemlenme sorunsalı göz önünde bulundurularak katmanlaştırılmıştır. Kapalı ve açık spor alanları peyzaj düzenlemeleriyle birlikte, yaya sirkülasyonu ve trafik akışının yoğun olduğu Mehmet Akif Caddesi kotundan erişilebilecek şekilde kurgulanmıştır. Zeminaltı otopark katlarına inen rampa ise araç yoğunluğunun çok daha az olduğu arka sokak kotundan başlatılarak; araç giriş-çıkışının şehir trafiğini aksatma ihtimalinin önüne geçilmiştir. Rampaya gerek duyulmaksızın erişilen +125.30 kotundaki otopark katı ise haftanın bir günü semt pazarı olarak hizmet verecek şekilde kurgulanmıştır. Pazarın kurulduğu günler sadece zeminaltı otopark katlarının araç erişimine açık bırakılması önerilmiştir. Böylelikle araçların pazar alanındaki yayalar için bir tehlike unsuruna dönüşmesinin ve araç kullanıcılarının geçici olarak otopark hizmeti vermeyen bir katı gereksiz yere dolaşmalarının önüne geçilmiştir.

Proje alanında topoğrafya kotlarının etkili kullanımı, yapıdaki farklı işlev alanlarının birbirleriyle ve kentle sürekli ve verimli bir etkileşim içinde olmalarını sağlamıştır. Farklı kotlardaki fonksiyonları birbirinden ayıran döşeme plaklarının dış konturlarının, üçüncü bodrum kattan itibaren her üst katta belirli bir ölçüde daha fazla geri çekilmesi, işlevlerin akıcı bir görsellik içinde birbirleriyle ilişkilenmelerini sağlamıştır.  Mekansal katmanlaşmalar esnasında döşeme plaklarında yapılan bu geri çekilme hareketi, alt kotlardaki mekanlara doğal ışık alımını da arttırmıştır. Yapının en üst katında peyzaj düzenlemesiyle birlikte önerilen toplanma ve yürüyüş alanları, kentsel çevreyle eklemlenen bir katman olarak özelleşmektedir. Yapının çevresiyle üst düzeyde iletişim kurduğu bu katmanda yer alan halı sahayı çevreleyen mimari kabuk futbol müsabakalarını mahalli ölçekte seyirlik bir etkinliğe dönüştürmektedir. Sahayı ve çevresindeki tribünleri sararak kendi işlevine ait olan alanı tanımlayan bu yarı geçirgen örtü, kentsel bir referans noktası olarak da öne çıkmaktadır.

Künye
Proje Yeri: İstanbul, Gaziosmanpaşa
Proje Tipi: Otopark, Açık Spor Alanları, Pazar Yeri
Proje Tipi Grubu: Ulaşım, Rekreasyon / Spor
İşveren: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Proje Yöneticisi: Nilüfer Çiçek
Proje Başlangıç Yılı: 2015
Proje Bitiş Yılı: 2016
Arsa Alanı: 9,033 m²
Toplam İnşaat Alanı: 31,892 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Onur Mert Civan

Tuğçe Darcan
Yardımcı Mimar(lar)
Cansın Özer
Tuğçe Darcan