Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

İstanbul Finans Merkezi Halk Ofis Kuleleri Projesi

Açık Mimarlık ve Tasarım Stüdyosu tarafından tasarlanan ofisin inşası 2016 yılında başladı.

Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:

Halk GYO parselleri İFM ana meydan girişinin her iki yanında yer alması nedeniyle oldukça özel bir konuma sahiptir. Projeyi oluşturan yapılar, meydanın güney ucunu tanımlarken kapı görevi de görmektedirler. Bu nedenle iki parseldeki mimari dilin bütünlük içinde olması ve bir kompozisyon oluşturması gerektiği düşünülmüştür. “Konuşan Kuleler” olarak adlandırdığımız bu kompozisyon uyarınca, kuleler yüzleri birbirine dönük simetrik iki kütle olarak ele alınmışlardır. Meydandan bakıldığında yan yana duran ifadesiz iki kule yerine iletişim içinde ve birbirini tamamlayan kuleler önerilmektedir. Böylece hem kuleler bir anlam kazanmış hem de meydan girişi güçlendirilmiş olacaktır.

Ayrıca, meydan girişini daha da tanımlı hale getirmek üzere her iki parsele ait podyumların giriş tarafındaki yüzeyleri eğimli olarak ele alınmıştır. Kulelerin çevre yoluna bakan yüzeyi ise, geleneksel mimarimizdeki “Taç Kapı”dan esinlenerek taş kaplama bir çerçeve içinde tasarlanmıştır. Bu sayede kulelerin dar cepheleri İFM’ye açılan birer kentsel kapıya dönüşerek karakter kazanmıştır. Tesisat katlarının bulunduğu kısımlarda soğuk görünüşlü menfezler yapmak yerine, kültürümüzden gelen desenler bir kafes şeklinde kullanılmışlardır. Tercih edilen motif Topkapı Sarayı’nda ve Sokullu Mehmet Paşa Mesciti’nde de yer alan Selçuklu üçgenidir. Önerilen boğum dizisi ile kulelerin podyum ölçeği ile uyumlu olması amaçlanmıştır. Ayrıca, yüzeyin belli aralıklarla kesintiye uğraması yapıyı ezici olmaktan çıkararak insancıllaştırmıştır. Bu ritim sayesinde kuleler kent silüetinde kendine özgü bir karaktere kavuşacaktır. Önerilen bir diğer tasarım unsuru da kat bahçeleridir. Adalar ve deniz manzarasına bakan cephede belli aralıklarla ferah kat bahçeleri oluşturulmuştur. Böylece, çalışanların dış mekanla irtibat halinde olmaları amaçlanmaktadır.

Son olarak, vurgulanması gereken önemli tasarım öğelerinden biri de kule ve podyum kısımları arasında önerilen atriumlardır. Birer kamusal alan olarak tasarlanan atrium alanı ile kule ve podyumlar ayrılarak ofis alanlarına doğal ışık sağlanmış, karmaşık lobi kurgusu düzene kavuşmuştur. 14x43x32 m boyutlarındaki bu alanda sergiler, küçük ölçekli gösteriler, imza günleri ve paneller düzenlenebilecektir. Söz konusu atriumlar, sadece kendi parselimize değil İFM’nin tümüne hitap eden kamuya açık alanlar olacaktır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Ataşehir, İstanbul
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: Ticari
İşveren: Halk GYO
Ana Yüklenici: YDA İnşaat
Proje Yöneticisi: Funda Erdemli
Proje Başlangıç Yılı: 2013
Proje Bitiş Yılı: 2016
İnşaat Başlangıç Yılı: 2016
Arsa Alanı: 28,732 m2
Toplam İnşaat Alanı: 425,000 m2

Pin It
Mimar

Ela Güneş