Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

İstanbul Barosu İdare Binası

Teğet Mimarlık tarafından tasarlanan İstanbul Barosu İdare Binası çok cepheli bir arazide yükselmektedir.

İçine çok amaçlı salonları, üzerine giriş meydanını alan masif baza Bulvar kotundan 3 metre yukarıda teşkil edilmiştir. Bu bazanın zeminini yükselttiği kesme kristal bina üçgen plan üzerinde yükselir; doğudan batıya uzanıp Barbaros Bulvarı ve E5'i birleştiren bir yay üzerinde İstanbul Boğazı panoramasına açılır. Kuzey yönü ise irili ufaklı ofis binaları arasından Büyükdere Caddesi yönüne ve yaya yaklaşımının olduğu Müselles sokağa cephe verir. Üçgen tabanlı prizmanın cephe yüzeylerinin birleştiği düşey çizgiler farklı düzlemlerde birer kez daha kesilerek kristal elde edilir. Kristalin kesimlerle oluşan yeni eğimli cepheleri, güneyde Boğaziçi Köprüsü'ne, batıda yaya girişine(Müselles Sokağa), doğuda ise araç girişine(Barbaros Bulvarı'na) yönlenmektedir.

İstanbul Barosu İdare Binası giriş meydanının ve yaya girişinin bulunduğu ±0.00 kotuyla yatay düzlemde 2 ana parçaya ayrılır.Masif baza, 2 otopark katının üzerinde konferans salonlarını, seminer odalarını, fuayeleri ve destek hizmetlerini taşır. Giriş meydanı, araçların üzerinde bıraktığı veya Büyükdere Caddesinden yürüyerek gelen ziyaretçileri binaya taşır; meydanın kaplaması, baza üzerinde oyulan boşlukta farklı fuaye seviyeleri oluşturarak bir halı gibi aşağıya, salon girişlerinin olduğu kota ulaşır. Meydanın ve binanın trafo binasıyla olan görsel ilişkisi brüt beton bir duvar vasıtasıyla kesilir. Yaya yaklaşımında binanın uzak ve doğru bir perspektiften algılanmasına olanak tanıyan bu giriş meydanı, şehrin bu yoğun noktasında güneyde beton duvar, kuzeyde ise koruluk tarafından sınırları çizilmiş, tanımsız çevre ilişkilerinden ve yoğun trafikten koparılmış bir dinlenme alanıdır.

Bazada kapanan Baro binası ofis katlarında yüksek derede bir şeffaflık sağlar. Bu iki yönlüdür. Ofis, restoran, kütüphane katlarında kullanıcı uygun yöntemlerle ısı ve gürültüden korunurken kesintisiz şehir panoramasına açılır. Öte yandan şehirdeki insan, İstanbul Barosu İdare Binasını, şehri geri yansıtan yüzsüz bir yüzey olarak değil kurum kimliğiyle örtüşen bir şeffaflığı vurgulayan modern bir yapı olarak algılar.

Baza üstünde yükselen kristal ofis kütlesi 8 katlıdır. Merkezindeki kompakt çekirdek, çeperinde serbest bıraktığı ofis alanlarının her yöne kesintisiz açılmasını sağlar. Restoran, kütüphane, staj merkezi, yönetim bölümü ve açık ofis katlarında tesisatlar yükseltilmiş döşeme ve asma tavan vasıtasıyla serbest bir şekilde servis edilir. Ofis katlarında bu sayede oluşturulan esnek iç bölümlenme, ihtiyaç programında ileride meydana gelebilecek değişikliklere olanak sağlar.

Masif baza, izin verişmiş kot olan -15.00'e betonarme olarak iner. ±0.00 kotundan itibaren yükselen kristal kütle çelik taşıyıcılarla örülmüş ve betonarme çekirdeğe bağlanmış stabil bir kabuk olarak tasarlanmıştır. Bazı dış aks kolonlarının sürekliliği kabukta sürekliliği sağlayan diyagonael elemanlar vasıtasıyla sağlanmakta, yükler bazaya bu sayede aktarılmaktadır. Oluşturulan üç boyutlu örme çelik kabuk, kristalin kentsel ölçeği gözeten şekillenmesinde önemli katkıları olan kesik ve konsolları mümkün kılar. Dış kabuğa bağlanan ikincil bir taşıyıcı sistem kristalin kesildiği her cephede devam eden sürekli cam yüzeyini taşımaktadır.

Harita
Künye
Proje Yeri: İstanbul
Proje Tipi: Diğer Kamu Yapıları
Proje Başlangıç Yılı: 2007
Toplam İnşaat Alanı: 14.000 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Mehmet Kütükçüoğlu

Ertuğ Uçar