+ARKİV'in gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
Join with or .
Other Works
Similiar Projects

İzmir Musevi Cemaati Merkez Binası Şaar Aşamayim Sinagogu

Roni S. Ruso Mimarlık tarafından tasarlanan yapı, İzmir Musevi Cemaati’nin dini, idari, sosyal ve kültürel etkinliklerine ev sahipliği yapacak bir merkez binası olarak kullanılacak.

Cemaatin yıllar içinde kentin değişik noktalarına dağılan kurum ve birimlerini tek bir çatı altında toplamayı amaçlayan yapı, başta güvenlik olmak üzere, İzmir Yahudi toplumunun güncel ve geleceğe yönelik gereksinimlerini karşılamayı amaçlamaktadır. Binanın öncelikli işlevini oluşturan Şaar Aşamayim Sinagogu’nun çağdaş dilinin kökenleri, İzmir’in 17’inci yüzyıla kadar uzanan merkezi planlı geleneksel havra mimarisinde bulunabilir. Bu yeniden yorumlamada, serbest plan unsurlarının tasarıma dahil edilmesine çalışılmıştır. Son derece kısıtlı bir alana oturan yapının tasarımında, mekan derinliğini artırmaya yönelik doluluk ve boşluk stratejileri kullanılmış, yan avluların da görsel olarak ibadet alanına katılması amaçlanmış ve sinagog mimarisinin temel unsuru olan bol ve doğal ışıklı bir ibadet mekanı oluşturulmasına çalışılmıştır.

Details
Project Location: Konak, İzmir
Project Type: Synagogue
Proje Tipi Grubu: Dini
Employer: İzmir Musevi Cemaati Vakfı
Ana Yüklenici: Miray İnşaat
Photography: Mehmet Yasa, Zeren + Mehmet Yasa Photography
Project Start Date: 2014
Project End Date: 2016
Construction Start Date: 2016
Construction End Date: 2019
Building Plot Area: 324 m²
Total Construction Area: 1,018 m2

Pin It
Architectural Offices
Architects

Roni Ruso