İlgili Projeler

Akışkan Zeminde Seyrüsefer

İyi Tasarım_3 kapsamında düzenlenen Akışkan Zeminde Seyrüsefer, Mehtap Altuğ ve Ertunç Hünkar yürütücülüğünde 13-18 Ekim tarihleri arasında yapıldı.

Yürütücüler, Mehtap Altuğ ve Ertunç Hünkar anlatıyor:

14 katılımcı ile tasarım ve üretim sürecinin deneyimlenmesi üzerine kurgulanmış atölye süresince katılımcılar ve yürütücüler öneriler doğrultusunda ortak bir tasarım kararı almış ve bu tasarım uygulanmıştır.

Tasarımın uygulanması strüktürün inşası, regle yüzeylerin strüktür kanvasına uygulanması ve strüktürün yüzer iskele elemanlarının bir araya gelmesi ile tamamlanmıştır.

Ortaya çıkan ahşap strüktür üzerinde ki, ana taşıyıcı sistem 90mm*90mm’’lik çam profillerin birbirlerine tek taraflı kenetlenmesi ile oluşturulmuştur. İkincil taşıyıcı elemanlar ise bu ana taşıyıcı strüktüre bağlanarak 185mm*20mm’lik çam profillerin zemin olarak döşenmesini mümkün kılmıştır. Bu kenetlenme detayları atölye süresince, katılımcıların aktif üretimiyle bir araya getirilmiştir. Yüzeyleri üzerinde barındıracak üçgen strüktürler ise aynı malzeme fakat farklı bir ahşap birleşim detayı ile kurgulanmıştır. Üçgenler bir araya gelirken çizgisel ahşap elemanlar çift taraflı kilitlenmiştir. Oluşan üçgenler, regle yüzeylerin üzerinde tanımlandığı bir kanvasa dönüşmüştür.

Oluşacak A, B ve C regle yüzeyleri için üçgen strüktürler doğrultuları üzerinde eşit sayıda piton vida kullanılmıştır. Piton vidalar üzerinde düğümlenen elastik ipler ise regle yüzeylerin tanımlanmasında kullanılan en önemli öğelerdir. Elastik ip seçimi geometrik bozunmayı önlenmesine rağmen, ilk üretim denemesinde gerginlik kuvvetinin fazla olmasından dolayı ahşap üçgenleri birbirlerine çekerek strüktürel bir bozunmaya sebep olmuştur. Atölye sırasında karşılaşılan bu problem, her elastik ip boyu/gerginliği için yapılan yüzdelik hesaplamanın en uygun sonuç araştırması ile çözülmüştür.

Strüktürün suyun üzerinde durabilmesi için alternatif bir malzeme seçimi yapılmış olunup, 40 litrelik vidalı zeytinyağı bidonları kullanılmıştır. 27 tane zeytinyağı bidonu ilk olarak kendi aralarında, üçerli olarak, suya dayanıklı halatlarla bağlanmıştır. Ardından ahşap strüktürün altını oluşturan taşıyıcı ızgara sistemine tekil bir biçimde, suya dayanıklı halatlarla bağlanmıştır.

Kültürpark’ta bulunan ve parkın tümüne oranla görece az bir alan kaplayan su yüzeylerine, bir başka deyişle akışkan zeminlere odaklanılan bu tasarımda durağan zeminlerdeki durağan eylemleri su üzerinde deneyimleme araştırılmıştır. Ortaya çıkan bu araştırmanın temelini ise, katılımcılar ile birlikte yürütülen hesaplamalı tasarım seansları oluşturmuştur. Başlangıç seviyesinde, regle yüzeylere odaklanılarak hesaplamalı tasarım yöntemleri doğrultusunda dijital ortamda tasarımın algoritmik modellemesi oluşturulmuştur. Devamında oluşturulan bu dijital geometrinin 1/1 ölçekli üretime aktarılması sırasında ise analog ve dijital hesaplama arasındaki aktarımı deneyimlemek amaç edinilmiştir. Bu deneyimin girdilerinin avantajları akışkan zeminde yüzen ahşap strüktür ve regle yüzeyin üretimine doğrudan ve dolaylı yollardan etki etmiştir.

Harita
Künye
Proje Yeri: İzmir, Konak
Proje Tipi: Geçici Strüktür / Enstalasyon
Proje Tipi Grubu: Rekreasyon / Spor
İşveren: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Danışman: İlkay Esen
Ana Yüklenici: İzmir Akdeniz Akademisi
Proje Yöneticisi: Ertunç Hünkar, Mehtap Altuğ
Proje Başlangıç Yılı: 2018
Proje Bitiş Yılı: 2018
İnşaat Başlangıç Yılı: 2018
İnşaat Bitiş Yılı: 2018
Arsa Alanı: 50 m2
Toplam İnşaat Alanı: 8 m2

Pin It
Mimar

Berfin Özel

Deniz Taşkın

Elif Işıl Özdel

Elif Olca

Ertunç Hünkar

Mehtap Altuğ

Melis Yılmaz

Nazlıcan Özmen

Neriman Koçarslan

Nurcan Can

Orhan Koç

Pelin Üzmez

Selinay Kunter

Umut Baran Saraç

Umut Murat Ürkel

Ümmühan Nur Ulu