Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı, Danıştay Başkanlığı Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

Manço Mimarlık'ın 2008 yılında düzenlenen Danıştay Başkanlığı Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması'na hazırladığı proje

Mimari tasarımında belirleyici unsurlar olarak:

Danıştay'ın en üst karar verici olarak temsil ettiği "yasalar ve onların tüm kişisel ve kurumsal ilişkileri düzenleyen kesin sınırları" kavramını yansıtmak; mimari tasarımda özgünlük kadar enerji etkinliğini de ön plana alarak en ekonomik çözümlerle "yeşil" bir yapı oluşturmak amaçlanmış.

Mimari tasarımın ana fikri olarak:

Ana kitlenin keskin köşeli bir dikdörtgen prizma oluşu, durağan ağırlığı, her türlü dış etkenden koruyan zırhı ile ağırbaşlı ve güçlü bir koruyuculuk duygusu vermesi amaçlanmış. İç mekânlardaki ayrımlamalar, planlamadaki organiklik ve içine köprüler ile iç bahçeler yerleştirilmiş bol ışıklı atrium ile hukuk kararlarının toplumsal, kültürel ve ekonomik değişimlere dönüşerek uyum sağlayabileceği ancak taşıyıcı iskeletin simgelediği ana ilkelerin dışına asla çıkılamayacağı yansıtılmak istenmiş.

Künye
Proje Yeri: Ankara
Proje Tipi: Kamu Yönetim Binası
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
İşveren: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Proje Başlangıç Yılı: 2008
Proje Bitiş Yılı: 2008
Arsa Alanı: 62.310 m²
Toplam İnşaat Alanı: 74.000 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Aytaç Manço

Ali Manço
Yardımcı Mimar(lar)
Zühtü Usta
Arın Tanrıkulu