Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Beyoğlu Belediyesi Ek Hizmet Binası ve Sanat Galerisi

Beyoğlu Belediyesi'nin İstiklal Caddesi üzerinde, Rus Konsolosluğu'na komşu mevcut binasını yıkıp yeniden yapmak için açtığı davetli yarışmaya sunulan proje

Manço Mimarlık projeyi şu şekilde anlatıyor:

1. bodrum ve zemin katlar sanat galerisi, normal katlar çeşitli belediye birimleri, çatı katı ise başkanlık makamı olarak planlandı.

Bina yüksekliğindeki sınırlama ve yoğun ihtiyaç programı nedeniyle ancak belli özel mahallerde yüksek hacimler oluşturulabildi.

Sanat galerisine ait 1. bodrum kat yönetmeliğin izin verdiği maksimum 4,00m yükseklikte çözüldü. Arka bahçe zeminindeki ışıklıklar ile sanat galerisine doğal ışık alınması amaçlandı.

1. kat ön cepheden geri çekilerek 2 kat yüksekliğinde bir giriş alanı yaratıldı. Aynı biçimde, 7. katta yer alan toplantı salonu üzerindeki döşemede de galeri boşluğu bırakıldı ve cam cephenin devamı olan saydam ışıklık ile örtüldü.

Ön cephede gerek iç mekan yerleşimi gerekse de komşu yapılar ile uyum adına kullanılmayan çıkma hakkı arka cephede kullanıldı. 3. kattan itibaren Boğaz manzarasına açılan bu cephede çıkmalar saydam cam ile çevrelenerek iç mekana olabildiğince doğal ışık alınması amaçlandı.

Alanın programa göre çok kısıtlı oluşundan ötürü yangın merdiveni yapı dışında çelik bir strüktür olarak çözüldü. Yangın merdiveni Santa Maria Kilisesi duvarı boyunca konumlandırılarak arka bahçede net bir kullanım alanı yaratılırken, çıkmalar ile bütünleştirilen çelik döşemelerin, Boğaz manzarasına yönelik açık balkonlar olarak da işlev görmesi amaçlandı.

Tüm cephelerde kaplama malzemesi olarak, mevcut mimari doku ile bütünleşmek adına doğal taş yeğlendi. Taş dokuda oluşturulan girinti çıkıntılar ile cephede 3 boyutlu bir etki yaratılarak Pera'ın tarihi taş cephelerindeki heykelsi ince işçiliğe gönderme yapıldı.

Bağlam ile uyum kaygısı yanında çağdaş ve çarpıcı bir cephe elde etmek amacıyla ön cephe, diyagonal olarak dikeyde boylu boyunca ikiye bölen bir çizgi ile iki farklı yüzeye bölündü. Bu iki yüzeyde komşu cepheler ile uyumlu iki farklı taş dokusu kullanıldı.

Zemindeki sanat galerisi ve en üst kattaki toplantı salonu ön cephede büyük cam yüzeyler ile vurgulandı. Cephelerin kalanında ise komşu tarihi yapıların doluluk boşluk oranları farklı boyutlarda ve rastlantısal bir dağılım ile sürdürüldü.

Rus Konsolosluğu'na bakan yan cephede, ön cephenin çizgileri devam ettirildi. Kanunen pencere açılamayan yan cephede, plan düzenlemesine uygun noktalarda ince yırtıklar oluşturuldu. Bu yırtıklarda yalıtımlı profilit cam paneller kullanılarak gündüz içeri doğal ışık alınması, gece de içerde yanan ışıkların yan cephede rastlantısal bir ışık dokusu oluşması hedeflendi. Ayrıca gece ön cephedeki iki taş yüzey arasından sızan ışık ile yapının farklı mimarisinin öne çıkarılması amaçlandı.

Tüm alüminyum doğramalar ve metal çatı örtüsünde, kullanılan doğal taşlar ile uyumlu bronz renk yeğlendi.

Künye
Proje Yeri: İstanbul
Proje Tipi: Belediye Hizmet Binası
İşveren: Beyoğlu Belediyesi
Proje Başlangıç Yılı: 2013
Arsa Alanı: 303.5 m²
Toplam İnşaat Alanı: 3.149 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Ali Manço
Yardımcı Mimar(lar)
Zühtü Usta