Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı, Kadirli Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Kadirli Belediyesi tarafından açılan ulusal yarışmaya sunulan projede Belediye Hizmet Binası ve Kültür Merkezi ayrı yapılar olarak ele alınmış.

Doğal havalandırma ve aydınlatmadan olabildiğince yararlanmak için Belediye Hizmet Binası, güneybatıdan esen hâkim rüzgâra dik konumlandırılmış, ayrıca katların derinliği 12 metreden düşük çözülmüş. Kültür Merkezi ise arsaya rüzgârı kesmeyecek biçimde yerleştirilmiş. Her iki yapı da yaklaşma sınırlarına ötelenerek aralarında olabildiğince geniş bir kamusal peyzaj alanı oluşturulması ve aynı zamanda Kamil Kara Bulvarı'ndan kütlelerin algılanma açısının genişletilmesi amaçlanmış. Kültür Merkezi ve Belediye Hizmet Binası, arsanın bir ucunda zeminden yükselmeye başlayıp diğer uçta en yüksek kota ulaşan, eğimli tek bir kütle etkisi oluşturacak biçimde tasarlanmış. Yatay dolaşım, güneybatı cephesinde boylu boyunca uzanan, katlanır saydam camlar ile çevrili yarı açık bir koridor oluşturularak çözülmüştür. Dolaşım alanı, aynı zamanda güneş ışınlarını kesme işlevini görecek bir yapı bileşeni olarak tasarlanmış. Dolaşım alanlarında herhangi bir yapay ısıtma/soğutma sistemi düşünülmemiş, böylelikle yapının iklimlendirilecek hacmi önemli ölçüde azaltılmış. Yukarı doğru azalan kat alanları, dolaşım alanı ile doğrudan bağlantılı ve manzaraya açılan geniş bahçe teraslar oluşturulmasını sağlamış. Sert güneş ışığı alan güney/güneydoğu cephesi ağırlıklı olarak sağır, süzülmüş günışığı alan kuzey/kuzeybatı cephesi ise olabildiğince saydam nitelikte tasarlanmış.

Künye
Proje Yeri: Osmaniye
Proje Tipi: Belediye Hizmet Binası, Kültür Merkezi
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
İşveren: Kadirli Belediyesi
Mekanik Projesi: GN Mühendislik
Elektrik Projesi: HB Teknik Elektrik Mühendislik
Proje Başlangıç Yılı: 2009, 2009
Arsa Alanı: , 6.206 m²
Toplam İnşaat Alanı: 6.870 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Aytaç Manço

Ali Manço
Yardımcı Mimar(lar)
Zühtü Usta
Gufran Baykal