Other Works
Similiar Projects

Katılımcı (Ekiz Tüzer Mimarlık), Üsküdar’da Mimar Sinan’ı Anmak Yarışması

Mimar Sinan’ı Anmak İçin Geçici Yapı Denemeleri:

4 Çubuk - Aklın Tamamladığı Çerçeve

Bu çalışma, Mimar Sinan’ın klasik Osmanlı mimarisine getirdiği yenilik ve çeşitlemeleri günümüz yapım teknikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yorumlayarak onu anmayı amaçlamaktadır. Önerilen yapılar geçicidir ve bazı kentsel ihtiyaçlar için örnek olarak tasarlanmıştır. Örnekler çoğaltılabilir, yapılar ihtiyaca göre büyüyüp küçülebilir. 

Mimar Sinan, kubbeyi yere bağlayan taşıyıcı duvarı kaldırıp yerine çardağı koyarak bir illüzyon yaratmıştır. Kubbe-yer ilişkisi artık akıldan tamamlanacaktır. Ayaklara yük aktaran geometrik formlar (kasnak, pandantif, kemer) mekanda yarım kalan ama aklın tamamladığı birçok çerçeve çizer. Anma yapıları bu hayali çerçeveden ortaya çıkmıştır. 4 ayaklı çardak, ahşap bir iskeletten oluşan 4 modül ile hafifletilerek yeniden üretilmiştir.

Mimar Sinan’ın yapılarında çeşitli çardak kurguları görülebilir. Tek şemadan birçok kurgu elde edilmesi modernizme özgü bir yöntem midir yoksa aklın eksik parçayı tamamlama çabası mı? Günümüzün yapım teknikleriyle yeniden üretilecek çardak şemaları ne tip olasılıklar barındırır ve hangi kentsel ihtiyaçlara cevap verebilir?

Anma yapıları bu sorulardan yola çıkarak ön yapımlı bir modül ve eklentilerin çeşitlemelerinden oluşturulmuştur. Modül boyutu her üç yönde de 3.5 metredir. Bunlar bazen yarım bırakılarak, bazen döndürülerek, bazen mevcut bir öğeye bağlanarak, bazen de açılıp kapatılarak tamamlanmamış, esnek bir kurgu yaratılmıştır. Bu sayede farklı kamusal alan ve kullanımlara yönelik yapı olasılıkları elde edilmiştir.

Modüller, orman koruma ve gözetim zinciri sertifikası olan yapısal ahşaptan üretilecektir. Eklentiler ise yapısal ahşap ya da geri dönüştürülmüş malzemeden üretilebilir. Parçalar yerinde ve birden fazla montaja uygun eklemler içerir. Tüm yapılar mikro mobilite destek üniteli, çocuk dostu ve engelli erişimine uygun olacaktır.

Details
Project Location: İstanbul, Üsküdar
Project Type: Temporary Structure
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Project Start Date: 2021
Project End Date: 2021

Pin It
Architectural Offices
Architects

Armağan Ekiz Bayık

Başak Çolakoğlu Tüzer