Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı (MS Başkent Mimarlık), Kepez Belediyesi Odak Yapı Fikir Projesi Yarışması

Mimari proje raporu:

Odak yapı acaba nasıl olur? Tam olarak kime hitap eder? Ne işe yarar? Odak yapı olmak acaba kente güzel bir silüet vermek midir? Bu ölçekte bir yapının silüete katılması için acaba yükselmek mi gerekir? Bu silüet kentin kimliğini güçlendirir mi? Kimlik nasıl katılır? Yere özgülük nasıl sağlanır? Bu derece eğimli araziyle nasıl başa çıkılır? Antalya iklimiyle nasıl uzlaşılır? Bu iklimde açık, yarı-açık, kapalı mekan sürekliliği nasıl elde edilir? Engelli ve yaşlılar nasıl görmezden gelinmez? Kepez'in isminin anlamı olan Taç, Düden Şelalesi, Antalya portakalı gibi yerel değerlere öykünülebilir mi? Bunları yaparken çağdaş teknoloji ve mimarlıktan nasıl faydalanılır? Kent tanıtımı nasıl sağlanır? Turistler nerede, yerel kullanıcı nerede yerini bulur? 360 derece panoramik manzara sunan tepenin potansiyeli nasıl kullanılır? Bu derece esnek bir mimari program nasıl yorumlanır? Projeye başlarken yorumlanması ve cevaplanması gereken çeşitli sorularla yüzyüze gelinir. Cevap bu soruların hepsine kafa yoracak minimal, deneysel, farklı mekansal deneyimler sunan bir ürün olabilir mi?

Öneri üç tur dönen bir rampadır. Bir buçuk tur yükselir, diğer bir buçuk turda ise alçalır. Bu rampa kentsel bağlamda sıkça kullanılan deniz kıyısı kullanımının (manzaraya seyir terasları ve tanıtım noktaları, arada yeşil bir zon, iç kısımda koşu ve bisiklet yolu ve nihayet yapılarla (bu yapıda kapalı mekanlara) bağlantı) kendi etrafında üç tur dönmüş bir versiyonudur. Yükseldiği anda saçaklara dönüşür ve altında Antalya'nın sıcak ikliminden korunmaya yarayan gölgeli kamusal mekanlar tarifler. İhtiyaç duyulan kapalı mekanlar ise bu yükselme anlarında uygun yerlere zonlanır. Arazi eğiminden kaynaklanan kot farkından rampa yapı havada asılı kalır ve hem ziyaretçiler hem de kentliler ortadaki avlu boşluğundan Antalya manzarasına doğru fiziksel olarak akmaya başlar. 360 derece panoramik tepenin potansiyelinden faydalanan yapıda Antalya'nın her noktasını üç farklı kottan üç kere görürsünüz. Şehre gelen turist Antalya manzarasını ve önemli kentsel değerlerini panoramik tanıtım noktalarındaki dokunmatik ekranlarla ilk burada tanır. Bir yandan tanımaya başladığı değerle görsel ilişki kurarken diğer yandan arka zonda koşu yapan, bisiklet süren veya dinlenen yerel halktan da izole olmaz. Rampalar açık, yarı-açık ve kapalı mekanların sürprizli ilişkileriyle zenginleştirilmiştir. Burada tüm öneri mimari program (Panoramik tanıtım noktaları, sergiler, etkinlikler, multivizyon ve toplantı salonları, restoran, cafe, rekreasyon alanları, koşu ve bisiklet yolu, çocuk oyun alanları, yönetim, servis ve depo alanları) harmanlanmıştır. Gölgeli alanlar sağlayan, kütlesel boşluklarıyla doğal havalandırma stratejilerini benimseme ve yenilenebilir enerji kullanımı bağlamında çevresel sürdürülebilir; kentle güçlü bir karşılıklı görsel bağlantı kurması bağlamında kentsel sürdürülebilir; rampa yapı olması bağlamında da kapsayıcı ve evrensel sürdürülebilir bir yapı elde edilmeye çalışılmıştır. Çelik taşıyıcı sistem üzeri korten kaplama plakalarıyla tektonik olarak şekillenecek olan yapının kent silüetinde Kepez'in isminin anlamı olan gelin tacının çağdaş bir yorumu gibi tepeye yerleşmesi ise metaforik bir mimari katma değer olarak görülebilir.

Künye
Proje Yeri: Antalya
Proje Tipi: Anıt / Simge Yapı, Kentsel Tasarım
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Mete Sezer

Uğur Emre Demirci