Other Works
Similiar Projects

Katılımcı, ODTÜ Teknokent Kentsel Tasarım Fikir Projesi Davetli Yarışması

ODTÜ Teknokent yerleşkesinin mekansal nitelik konusunda ODTÜ Kampüsüne nazaran yetersiz durumda olduğu açıktır. Bunu ortaya çıkaran en önemli etkenlerden bir tanesi otopark sisteminin bir kurgudan yoksun olmasıdır.

Genel Yaklaşım

ODTÜ Teknokent yerleşkesinin mekansal nitelik konusunda ODTÜ Kampüsüne nazaran yetersiz durumda olduğu açıktır. Bunu ortaya çıkaran en önemli etkenlerden bir tanesi otopark sisteminin bir kurgudan yoksun olmasıdır. Bu anlamda bakıldığında otopark  ihtiyacına getirilecek önerilerin mekansal kaliteyi yükseltmek noktasında önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bu bağlamda, temel problematiklerden birisi olarak ortaya çıkan yaya erişim sorunlarını gidermek için bir ana yaya omurgası önerilmektedir. Bu ana yaya omurgası araç trafiği tarafından kesilmeden bir sürekliliği mümkün kılmakta ve tüm Teknokent Yerleşkesini, yeni önerilen odakları katetmektedir.

Bu bağlamda önerilen PLAKA, gerek yaya hareketlerini, gerek otopark sistemini gerekse önerilen yeni yapıları örgütleyen bir mekansal omurga niteliği taşımakta, aynı zamanda ODTÜ’nün allesine de göndermede bulunmaktadır. PLAKA üç katmandan oluşmaktadır.

880.00 kotuna oturan üst katman alle ile mevcutta zayıf olan bağlantıyı güçlendirerek kurmaktadır. Aynı zamanda da önerilen yeni AR-GE binaları bu katman ile doğrudan ilişki halindedir.

877.00 kotunda bulunan orta katman Teknopark Meydanı, Biyolojik Gölet, yarı açık otoparklar ve yaya hareketlerini organize etmektedir. 880.00 kotu ile belirli noktalarda birbirine bağlanmaktadır.

874.00 kotunda bulunan en alt katman ise ağırlıklı olarak kapalı otopark olarak kullanılmaktadır. 

Details
Project Type: Urban Design
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It
Architects

Devrim Çimen

Sertaç Erten

Can Perçinler

Arzu Eralp