Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı, Maltepe - Dragos Sanayi Alanları Davetli Mimari Proje Yarışması

Proje raporu:

Projenin ana amacı, istenen fonksiyonların birbirleriyle ve kentle ilişkisini doğru bir biçimde planlamak ve çok önemli bir gereksinim olan yeşil alanı da sağlayabilmektir.
Alışveriş merkezi yerleşimin "kalbi" olarak görülmektedir. Büyüklüğü ve ekonomik ölçeğinin potansiyelinden dolayı enerji jeneratörü, atık işlemcisi ve çok etkili yağmur suyu toplama potansiyeli vardır.

Akıllı ulaşım sistemi (insansız, yönlendirilmiş, elektrikli otobüsler) ile arazinin tüm bölümlerine ve alışveriş merkezine ulaşılacaktır.

Proje Alanının kuzeyinde alışveriş merkezi, küçük dükkanlar, gösteri merkezi, otel, ofis binaları ve çeşitli kamu binalarının çevrelediği yerel kent merkezi oluşturulmuştur. Yeni tren istasyonundan ve minübüs yolundan gelenlerin kolayca ulaşabileceği, sert zemin olarak planlanan bu meydan yarı açık olarak planlanmıştır.

Proje alanının kuzeyinde Kent Merkezinde yer alan alışveriş merkezi, bölgenin ve yakın çevrenin bütün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olup mimarisi ile bölgede bir simge olabilecek niteliktedir.

Klasik alışveriş merkezi mantığından farklı olarak üç ana bölümden ve ortak bir atriumdan oluşan binanın bölümleri ayrı fonksiyonlar için kullanılabilecek şekilde esnek planlanmıştır. Atrium alanı aylık ya da yıllık düzenlenen çeşitli etkinlikler için kullanılabilecek nitelikte olup kent meydanı ile yakın ilişkide tasarlanmıştır.

Ofis binaları, kullanıcılarının kolay ulaşabilemesi için kent meydanına ve ana ulaşım akslarına yakın düşünülmüştür. Yeterli sayıda otopark yer altında tasarlanmış, otopark giriş çıkışları ve zeminde indirme bindirme yerleri binaların girişleri ile birlikte düşünülmüş ve planlanmıştır.

Ofis binaları ticari alanlara, kamu alanlarına ve kent merkezine yakın konumlandırılmış, kuzeydeki ana ulaşım akslarından Adapark'a girilirken karşılama niteliğinde tasarlanmıştır.

Proje alanında, bölgenin ihtiyacı olacak, ilkokul, hastene, belediye binası, sağlık merkezi, belediye binası gibi kamu yapıları sağlanmıştır. Bu fonksiyonlar yaya ve araçların yaklaşımının en kolay olacağı şekilde ve kent meydanı ile yakın ilişkili şekilde yerleştirilmiştir.

Bölge havaalanına yakınlığı ve manzarası nedeniyle otel işleyişi ve konumu için oldukça uygundur. Mevcut ve korunması gereken otele ek olarak Adapark'ta üç otel daha tasarlanmıştır. Otellerde biri arsanın kuzeyinde ticari ve ofis alanlarının bulunduğu kent meydanında yerleştirilmiştir. Otellerden diğer ikisi ise arsanın kuzeyi ile güneyini bağlayan bulvarın güney ucunda iki yanında yola girişi vurgulayacak şekilde yerleştirilmiştir.

Konum olarak iki ana yolu bağlayan Fevzi Çakmak / Piri Reis Caddesi ve marinadan gelen yaya ve taşıtların oluşturduğu aksın üzerinde yeşil içerisinde konumlanan spor ve eğlence merkezi için büyük bir alan ayırılmıştır.

Adapark içerisinde kültür merkezi, gösteri merkezi ve kafe ve restoranlar bölgeyi besleyen sosyal alanlar olarak parkın oluşturduğu yeşil aks üzerinde yerleştirilmiştir.

Konutlar, Adapark'ın en belirgin ve önemli öğelerinden biridir. Parkın iki yanında ana aks üzerinde yerleştirilmiş, denizden tren yoluna yaklaştıkça konutların yükseklikleri artırılmıştır.

Tren yolundan başlayan ve bütün alanın birbiriyle ilişkilendiren park alanı sahil yolunun üzerinden yükselerek kesintisiz bir yaya yolu olarak marinaya ulaşır. Marina projedeki diğer fonksiyonların devamı olarak bir bütünün parçası olarak tasarlanmış, park ise bütün fonksiyonları bağdaştırıcı bir öğe olarak düşünülmüştür.

Künye
Proje Yeri: İstanbul
Proje Tipi: Kentsel Tasarım, Konut Sitesi / Grubu
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It