Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Konya Meram Konut Geliştirme Projesi

Arazinin en uç noktalarına yerleşen ana spor ve eğlence faaliyetleri ve onları birbirine bağlayan farklı yürüyüş akslarından oluşan diğer ikincil faaliyetler, tüm yerleşimde gece ve gündüz insan hareketini desteklemekte ve siteye yaşam getirmektedir.

Okul spor ve toplantı salonlarının, açık spor sahalarının da eğitim süresi dışında kullanılma olasılığı bu canlılığı daha da arttırmaktadır.

Tasarımda yapı bloklarının, topoğrafya eğrilerine paralel yerleşimine önem verilmiştir. Blok aralarında oluşan açık mekânlar hiyerarşisi, yatay sürekliliği ile yaya ulaşımını desteklerken, dikey yönde genişleyerek oluşturduğu meydanlarla birçok açık alan faaliyetine (mahalle yaşamına) hizmet edecektir. Topoğrafya eğrilerine paralel yerleşim ayrıca kapalı otopark alanlarındaki sürekliliği daha da kolaylaştırmakta ve imalat maliyetini düşürmektedir. Blokların aynı doğrultuda yönlenmesiyle güneş / gölgelenme kontrolü daha rahat sağlanmaktadır ve PV yerleşimi de kolaylaşmıştır.

Ana trafik yollarının yerleşimi, inşaat etaplamasında esneklik sağlaması dışında inşaat faaliyetlerinden dolayı verilecek rahatsızlığı en az düzeye indirecek şekilde tasarlanmıştır. Ana giriş dışında güneyden sağlanan tali girişin de bu çözüme katkısı bulunmaktadır.

Gürültü kaynaklarının etkisini azaltmak için çözüm, transit yol boyunca peyzajla oluşturulan ses yutucu duvarlar ile bulunmuştur. Okullardan ve mevcut ana yoldan gelebilecek gürültü ise, okullara paralel birinci sıra bloklar önünde yerleştirilen yansıtma havuzu yapıları ile engellenmiştir.

Site içi yol ise ara ara bu havuzların altına girerek, misafir otoparklarına depolara ve blok altı otoparklara ulaşmaktadır. Yol ile havuz döşeme alt kotu arasındaki mesafe 4.20 metre tutularak itfaiye ve kamyon geçişine imkân sağlanmıştır. Bloklar arası görsel mahremiyet, 28-30 metre açıklıklara ek olarak, balkonlarda oluşturulan bitkiler ve ayarlanabilir sürme panjur sistemleri ile desteklenmiştir.


Künye
Proje Yeri: Konya, Meram
Proje Tipi: Konut Sitesi / Grubu
Proje Tipi Grubu: Konut
Peyzaj Mimarlığı: MDesign

Pin It
Mimar

Cemal Mutlu