Similiar Projects

Maslak Acıbadem Hastanesi

Zoom TPU projeyi anlatıyor:

Hastanenin kendi kategorisi içindeki benzerlerinden öncelikli ayrıcalığı kent merkezinin hızla gelişme gösterdiği yönde ve gelecek yıllarda ticaret merkezi olacak bir alanın kıyısında kültürel ve sosyal içerikli birkaç kompleksin bulunduğu ada ile çok yönlü olarak ilişkilendirilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Şehir merkezine yakın ve hastane içine açılan metro bağlantısı ile kolay ulaşım imkanı veren bu lokasyonun diğer bir ayrıcalığı neredeyse şehir ormanının içinde yer alıyor olmasıdır.

190 yatak ve 12 ameliyathane kapasiteli hastane 13.000 m2'lik bir arazi içinde inşa edilmiş olup 37.500 m2 kapalı alana sahiptir. Üç cath lab, iki endoskopik müdahale odası vardır. Radyoterapi departmanında 3 Lin Acc, 1 cyber knife ve 1 brachythrapy için 5 bölüm (bunker) vardır. Ayrıca 25 ICU yatağı ve 120 kişilik konferans salonu içermektedir.

Yapının ormana açılan yüzünün kesintiye uğratılmadan sert blok etkisinin hafifletilmesi ana cephenin çift cidarlı cam kabukla sarılmasıyla olanaklı hale gelmiştir. Böylelikle oluşturulan cam kabuk ile bina dış duvarı arasında yapılan aydınlatma ile gün boyu devam eden anıtsallık gece boyunca de sürdürülebilir hale getirilmiştir.

Ana ulaşım alanlarındaki merdiven kovaları sirkülasyon sırasında hasta ve hasta yakınları, çalışan personel açısından müzik yayınları, doğaya atıfta bulunan yaprak motifleriyle gözü hiç yormayan boya ve uygun mermerleriyle, transparan ve hiçbir ağırlaştırıcılığa yer verilmeyen korkuluklarıyla ayrı bir farkındalıkla sonuçlanmıştır ve sadece iyileştirici değil kalıcı bir rahatlık hissi ile sarılması duygusu hedeflenmiştir.

Hasta katlarında tasarımcının konsept sunumunda iç tasarımı temellendirdiği koruyucu hücre (epitelyum) dokusunun kristalize örgüsü (mikroskop altındaki görünümü) tasarımın belirleyici çıkışı olarak alınmış olup; hasta koridorunun tamamı bu koruyucu hücre dokusu stilize edilerek tek boyuta getirilerek tavanda gizli aydınlatma olarak uygulanmıştır. Hasta böyle bir korunaklı ve kavrayıcı bir örtüden alınarak odasına geçmektedir.

Hasta odasında hastanın başından itibaren bütün vücudunun üstünden geçen bir ark oluşturularak arkın merkezinden hastaya uzanan aydınlatmada ise hastanın tüm hizmetin ve ilginin odağında olduğunu yaşatmak olduğu hissini tek başına olsa da vurgulamaktır.

Mimari tasarımda fonksiyonel planlamanın çalışan verimliliği ve iyileştirici çevre etkisini arttırıcı çözümleri olarak özgün ve güncel tasarımlar yapılmıştır. Bunlara örnek olarak:

Çalışan sirkülasyonlarını en aza indirmek üzere hasta katlarında bütün facility'lerin arka bir koridor ile hemşire hizmetlerine en yakın bölgede ancak hasta odalarından ayrı konumlanması,

Yatak kullanımını efektif hale getirmek ve turnover'ı arttırmak amacıyla pre-op post-op'un bir arada olduğu multidisipliner recovery unit'in tasarlanarak aynı anda ameliyathane, cath lab, minor prosedür, endoskopi ile ilişkilendirilmesi

Multidisipliner ICU da ve NICU da merkezi hemşire istasyonları ile beraber her iki box arasında merkezi olmayan hemşire istasyonlarının kombinasyonu kullanılması sayesinde personel tasarrufu sağlanmıştır. Böylece sadece gerekli hasta box'lardan gözlemlenebilir olmuştur. Ayrıca box'ların gün ışığı alacak şekilde konumlandırılması çağdaş hasta tedavi protokollerine uymaktadır.

Birçok örneğinde bodrum katlarda olan ve iç daraltıcı algılanan radyoloji bölümünde MR Suite'in gün ışığı alacak şekilde konumlandırılması,

Takım çalışmasını arttırmak ve hataları azaltmak için hemşire bankolarının açık ofis mantığı çerçevesinde ve hekimlerle hemşirelerin ortak kullanacağı merkezi çalışma masası olarak tasarlanması,

Hasta blokları arasında refakatçilerin ve yatağından kalkabilen hastalar içinward dışında ama ward'a çok yakın lobi konsepti ile konumlandırılmış bir dayroom tasarlanması gösterilebilir.

Yapının inşaat kararlarında tasarımın hızlı ve uygun maliyetlerle sonuçlandırılması yapılan proje yönetim çalışmalarında betonarme ve çelik olarak karma sistem olarak belirlenmiştir. Toprak altında kalan alanın fazla olması betonarme kullanım kararında etkili olmuştur.

Konsept ve uzantısı olan proje çalışmalarında bir diğer ayrıcalık ise sağlık yapılarındaki standart, endüstriyel malzemelerin yeni ve gelecekçi olanlarla birlikte sıradanlıktan uzak ve kesinlikle örnek alınabilecek birçok detayla ele alınarak sonuçlandırılmıştır.

Hasta odalarında organik dokunuşlarla çağ ötesi bir etki yaratılmıştır. Oda altyapısı hastanın odadaki klimalar, televizyon, aydınlatma vs olmak üzere tüm imkânları kontrol etmesini sağlarken personel bilgisayar istasyonu da doktorun hastaya bilgi verirken tüm raporları ve radyografik görüntüleri gösterebilmesi için hastanın görüş alanı içinde konumlandırılmıştır.

Halı döşemeler, ortak alanlarda ve bekleme alanlarında akustik tavanlar, hasta odalarında ikinci bir cephe ile yoldaki trafik sesinin kesilmesi gibi akustik önlemler ile hasta konforu arttırılmıştır. Ziyaretçiler için ortak mekanlarda sessiz alanlar tasarlanmıştır.

Endirekt LED'ler ile aydınlatılan hasta odalarında çalışan, hasta ve hasta yakınları için ayrılmış ayrı bölgeler mevcuttur.

Halka olan en belirgin yararı ise yaygın sıradan blok etkili yapı yerine transparan, hastanelerin irite etkisini uyandırmadan renkleri, aydınlatması, peyzaj ile davetkar, insanları içerisine girdiklerinde estetik olarak saran üstelik dünyada sayılı merkezlerde bulunan medikal tedavi yöntemleriyle güven veren kentin dokusunda seyirlik geçişlerde bile anıtsal yer edinecek bir yapı olmasını sıralayabiliriz.

Projenin yer aldığı alanda bulunan mevcut yapının korunarak simetrik bir ek bina ile bağlantısı yapılmak üzere tasarlanan projenin getireceği tasarrufa karşılık; eski binanın yeni bina ile uyumu, altyapı açısından ömürleri ve yeni binadaki uygulamalarına etkisi düşünüldüğünde işletmeye geçildikten sonra yaşanılacak maliyetlerin daha fazla olacağı hesaplanarak mevcut binanın yıkılarak yeni bir proje ile ilerlemenin daha uygulanabilir olacağı ortaya çıkmıştır.

Tasarım her aşamasında sadece mimarlar ve işveren arasında dar bir alan yerine çok detaylı bir proje yönetimiyle, yabancı yerli birçok yetkin firmanın danışmanlıklarıyla inşaata aktarılmıştır.

Map
Details
Project Location: İstanbul
Employer: Acıbadem Sağlık Grubu
Ana Yüklenici: Gürsoy İnşaat
Interior Architecture: Zoom TPU
Project Start Date: 2005
Project End Date: 2006
Construction Start Date: 2006
Construction End Date: 2008
Building Plot Area: 11.960 m2
Total Construction Area: 37.500 m2

Pin It
Architectural Offices
Architects

Ertem Ertunga