Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Muradiye Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi

Bursa'da bulunan Muradiye Külliyesi'ne komşu Muradiye Dinlenme ve Çocuk Parkı'nın yeniden düzenlenmesini içeren proje Tatbikat Mimarlık tarafından tasarlandı.

Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:

Bursa’da bulunan Muradiye Külliyesi; Osmanlı padişahları tarafından Bursa’da yaptırılan son külliye olma özelliğini taşıyor. Külliye; Sultan II.Murad tarafından inşa ettirilmiştir. 100 yılı aşkın bir dönem içinde şehzade türbelerinin eklenmesiyle tamamlanan Külliye’nin ilk yapısı 1425 yılında bir yılda inşa edilen camidir. Bulunduğu semte ismini veren Muradiye Külliyesi; cami, hamam, medrese, imaret ve bahçesindeki 12 türbeden oluşmaktadır. Külliyenin merkezini en görkemli yapı olan Muradiye Camii oluşturur. Caminin hemen yanında bugün sağlık merkezi olarak kullanılan Muradiye Medresesi bulunmaktadır. Bursa’ya defnedilen son Osmanlı padişahı Sultan II.Murad’ın türbesi de külliyedeki türbelerin en görkemlisidir.

Proje kapsamında tarihi bakımdan büyük önem taşıyan Muradiye Külliyesi’nin yan parselinde bulunan bu parkın yeniden düzenlenmesi ve hayata kazandırılması bulunuyor. Bunun için öncelikle Muradiye Külliyesi ile entegre bir halde olması düşünüldü; bu iki birimin birbirinden ayrı parçalar değil, bir bütün olarak kente dahil edilmesi amaçlandı. Proje şekillenirken türbelerin sahip olduğu ortogonallik türbelere sınır oluştururken kullanılırken, parkın geri kalan kısmında alanın büyük bir kısmına egemen olan ağaçların parkı şekillendirmesi doğru bulundu. Bu sayede tüm ağaçlar korunarak doğal bir tasarım oluşturulmuş oldu. Sert zemin ve kotların belirlenmesinde; yine eskinin izinden yola çıkılarak; mevcutta bulunan halı saha alanının bulunduğu yerde sert zemin yeniden işlevlendirildi ve bu alana kafeterya önerildi. Tarihi çınarın bulunduğu üst kısım, tarihi çınarın bir simge haline getirilerek, bu parkın sokak tarafından algılanan ve parka davet eden bir simge olması amaçlandı. Bunun için de parka davete imkan sağlayacak bir üst kot girişi açılması ve seyir terasları oluşturularak, eskiden bulunan otopark alanı bu bölgeden yan sokağa aktarılarak; sokak-park arası engelin kaldırılması fikri benimsendi.

Park; hemen yanında yer alan tarihi dokunun gölgesinde kalmadan, bugüne ait varlığını, renk ve dalgalı formuyla bulunduğu yere dinamizm katarak; tasarım hedefine de karşılık veriyor. Böylece park aradan geçen zamana rağmen, sürdürülen varlığını iddialı bir şekilde korumaya çalışıyor. Zamanla park ve külliyenin etrafını sarmalayan sıkışık apartman dokusu içinde tarihten güç alan varlığını, sakinlikle sürdürme çabasını, bizlere anlatmaya çalışıyor.

Harita
Künye
Proje Yeri: Muradiye, Bursa
Proje Tipi: Park, Kentsel Tasarım
İşveren: Bursa Büyükşehir Belediyesi
Ana Yüklenici: Sama Bursa Yapı İnşaat
Peyzaj Mimarlığı: Akfidan Peyzaj
Uygulama Projesi: Tatbikat Mimarlık
Statik Projesi: ENFE Mühendislik Mimarlık
Mekanik Projesi: ISI-GAZ Tesisat Taahhüt
Elektrik Projesi: Akseki Mühendislik
Çelik Projesi: ENFE Mühendislik Mimarlık
Mimari Mesleki Kontrollük: Bora Akın
Proje Başlangıç Yılı: 2015
Proje Bitiş Yılı: 2015
İnşaat Başlangıç Yılı: 2016
İnşaat Bitiş Yılı: 2017
Arsa Alanı: 10,000 m²
Toplam İnşaat Alanı: 4,000 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Ayhan Abanozcu

Murat Cellat

Hazer Sarıçetin