Similiar Projects

Nur Sinema ve Oteli

Ankara Dışkapı’da cadde tarafı ikinci sınıf bir otel, arka kısmı da bir sinema salonu olarak bitişik nizamda yapılan bu bina daha ziyade iktisadî düşüncelerle inşa edilmiştir.*

Otel kısmı halen bir Amerikan heyeti tarafından kiralanmış olduğundan büro binası olarak kullanılmaktadır. Ve bu maksatla da katlarda bazı tadiller yapılmıştır.

Zemin katın yanları mağaza, ortası sinema girişidir. Otel kısmına evvelce otel holü olarak düşünülen mağazanın yanından girilmektedir. Sinema girişi aynı zamanda gişe holüdür. Buradan geniş bir bekleme holüne geçilmektedir. Bekleme holünün iki yanlarından birkaç basamak inilerek sinema salonunun parter kısmına geçilmektedir. Aynı seviyedeki sahanlıktan da bodrumdaki fuayeye inilmektedir. Bekleme holünün ortasından balkon vazifesini gören set halindeki hususî kısma düzayak girilmektedir. 24 metre genişliğindeki sinema salonuna betonarme balkon inşası fazla masraflı göründüğünden bu şekil tercih edilmiştir. Sinema salonunun altı bodrumsuz olarak kısmen imlâ üzerine blokaj ve grobeton yapılmıştır. Tavan ahşap çelikleme üzerine Celoteks kaplanmıştır. Taksimat ve desenler ahşap çıtalarla yapılmıştır. Çatı demir konstrüksiyon üzerine ahşap ve kiremit kaplıdır. Bina, emsaline nazaran çok tasarruflu bir maliyetle ve bir senede inşa ve ikmal edilmiştir.

*Kaynak: ARKİTEKT Cilt: 1952 Sayı: 1952-05-08 (249-250-251-252) Sayfa: 103-106.

Details
Project Location: Ankara, Altındağ
Project Type: Movie Theater
Proje Tipi Grubu: Kültür
Project Start Date: 1952
Construction End Date: 1952

Pin It
Architects

Abidin Mortaş