+ARKİV'in gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.
İlgili Projeler

Sağra Evi ve Misafirhanesi

Mehmet Konuralp ve Salih Sağlamer tarafından tasarlanan Sağra Evi ve Misafirhanesi 1978-79 yılları arasında inşa edildi.

Konut ve misafirhanenin yapımına 1978 yılında başladı. Program, iki erkek kardeş için iki aile bölümü ve bir misafir evinden oluşuyordu. 35 mx216m’lik kısıtlayıcı boyutlara sahip saha, Giresun-Ordu karayolu ile Karadeniz sahilleri arasında uzanıyor.

Doğan Kuban, Arredamento Dekorasyon’un 1991/11 sayısının, 85-86 sayfasında yayınlanan yazısında projeyi şu şekilde anlatıyor:

Konuralp’ın şimdiye kadar gerçekleştirdiği yapılar içinde en önemlisi ve mekansal tasarımda ulaştığı düzeyin en iyi göstergesi, birkaç kez yayınlanmış olan, Ordu’da Sağra ailesi için yaptığı konut kompleksi. Burada onun bütün özellikleri ve sınırları ortaya çıkıyor. Tepelerle deniz arasında, zengin bir konumda, güney-kuzey doğrultusunda uzanan, 35x220 metre boyutunda bir parsele yerleşen Sağra Evi, Eldem’in son konutlarında ulaştığı Gelenekselin Çağdaş Yorumu tutumunun değişik bir tavırla uygulandığı bir yapı. Servis yapıları, büyük ve uzun bir aksiyal havuzlu giriş avlusu, bir misafir evi, bir iç avlu, asıl konut, ön bahçe ve deniz kenarında açık bir revaktan oluşuyor. Konuralp, Eldem’in aksine, biçimsel bir referans vermiyor. Ya da "sous entendu" bir referans veriyor. Buna karşın, eski konut geleneğindeki üç temel düzene sahip çıkmış. Misafir Evi-asıl konut selamlık-harem ayrımını anımsatıyor; evin oturma hacimlerinin üst kata alınması Türk konut geleneğinde birinci katın "piano nobile" olarak kullanılmasmı sürdürüyor; hayatlı (Eldem’in dış sofa dediği) plan tipi de planlamada yönlendirici olmuş. 

Misafir Evi’nde kuzey (deniz) yönüne açılan bir orta hayat çevresinde "U" şeklinde yerleşmiş misafir odaları ve banyolar var. Buradaki plan düzeni ve ortadaki hayatın bir duvarla kapanarak büyük bir dairesel delikle dışarıya açılması, zemin kat revağı ve merdivenlerin konumu, yarım yüzyıl sonra Le Corbusier’nin Savoy Evi’nin yeniden hayata dönüşü gibi. Asıl konut bir iç avluyu çeviren iki hayat evi gibi düşünülmüş. Bu yaklaşım, kanımca, geleneksel hayat evi düzeninden varılabilecek yeni çözümler için, Türkiye’de şimdiye kadar yapılmış konutların hepsinden fazla "suggestion’lar içeriyor. Genel yerleşimin uzun aksı boyunca deniz görüntüsünü şeffaf bırakan revak düşüncesi de başarılı. 

Mekan ve plan özellikleriyle bu kadar bilinçli ve olumlu tasarlanmış yapıların cephe düzenleri olabildiğince yalın, geometrik; fakat, çok etkileyici değil. Dış yapı tasarımında planlamadaki çalaklık yok. Hatta, ondüleli iç cephede, pencere düzeni ve revaklarda, neredeyse 40’lı yılların kamu yapılarını anlatan bir kuruluk var. Daha önceki değerlendirmelerde A.Yücel’in de vurguladığı gibi, Sağra Evi bizim çağdaş mimari tarihimizde yeri olan bir yapı, özellikle plan "consepti açısından. Fakat, yaratılan mimari imge, S.H.EIdem’in varabildiği estetik düzeye ulaşmıyor. 1980-81 yıllarında İstanbul’da Amiral Bristol (Amerikan) Hastanesi’ne yapılan poliklinik ekinde olgunlaşmış ve gözlemciye Mies’in "less is more"unu anımsatan bir incelik var. Tasarımda bir yenilik yok. Örneğin, cephe düzenlerini yine Mies’in lllinois Institute of Technology’nin pek resimlenmeyen cephelerinde bulma olanağı var. Bunu, Konuralp’in oradan esinlendiğini söylemek için değil, tasarım ilkelerinin kaynağını anımsatmak için söylüyorum Bu yapıda simetrik bir düzen içinde renk kombinezonu, kesin, okunan geometrisi, çizgiye indirgenmiş yüzeysel bölümleri ile gerçekten ustalaşmış bir "yalınlaşma" iradesine örnek olacak mekanlar var.

Künye
Proje Yeri: Ordu
Proje Tipi: Tek Ev / Villa
Proje Tipi Grubu: Konut
İnşaat Başlangıç Yılı: 1978
İnşaat Bitiş Yılı: 1979

Pin It
Mimar

Mehmet Konuralp

Salih Sağlamer