Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Sancaktepe Ofis

Arazinin sahip olduğu konum ve ihtiyaç programı gereksinimi bütünleşerek bir tasarım oluşturulmuş.

Bu bağlamda parselin en dar kenarı ana cadde üzerinde olması ve ön parselin bir spor tesisi olması dolayısıyla yapılaşmayacak olması ve zemin katta gereksim duyulan geniş alanlar yapının konumlanışını sağlamıştır.

Zemin kattaki geniş oturum alanını saran iki kol, iki birimi de temsil etmektedir ve bu kollar arazisinin şekline paralel olarak konumlaştırılmıştır. Arazi izinde bulunan açı referansı, yapının bu iki kolunda da kendisini göstermiştir. Ayrıca ana cadde üzerinden yapı ulaşım için gelen aks bu açılı kollardan birinin altından geçerek kabuğun bir giriş saçağı görevini üstlenmesi sağlanmıştır.

Künye
Proje Yeri: Sancaktepe, İstanbul
Proje Tipi: Ofis
İşveren: Medifar Ecza Deposu
Proje Başlangıç Yılı: 2012
Arsa Alanı: 3.500 m²
Toplam İnşaat Alanı: 8.000 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Murat Şahin

İbrahim Çelepöven

Selim Bilgin
Yardımcı Mimar(lar)
Melike Özyurt
Ömer Durdu
Tzanan Dervis