Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

TFF Riva Tesisleri

Türkiye Futbol Federasyonu'nun mevcut durumundaki antrenman tesisleri gereksimleri tamamlanarak uluslararası standartlarına taşımak projenin genel kurgusunu oluşturmuş.

Öncelikli olarak mevcut antrenman sahaları korunarak, iyileştirilmesi öngörülmüştür. Tesisler gösterişten uzak,yalın ama ihtiyaç programına cevap verecek şekilde kurgulanmıştır.

Çayağzı Deresi taşma sınırı göz önünde bulundurularak bu alan peyzaj alanı olarak kurgulanmıştır. Birimler arasında oluşturulan orta avlu sayesinde farklı gruplardaki milli takım oyuncularının ve yöneticilerin birleşmesi noktası olarak öngörülmüştür. Ayrıca bu orta avlu, farklı gruplardaki milli takım oyuncularının ihtiyaçları öngörülerek kapalı spor salonu, yaşam birimleri, yemekhane, konaklama alanları ve idari bilimler işleyiş şeması ve birbirleriyle ilişkileri doğrultusunda tasarlanmıştır.

Farklı yaş gruplarına ait konaklama birimleri moduler bir sistemde kurgulanarak diğer birimlerden ayrıştırılmış ve Çayağzı Deresi ve peyzaj ile bütünleştirilmiştir. Böylece gelecek dönemdeki ihtiyaç artması sonucunda eklenebilirliği öngörülmüştür. İdari birimler ve medya birimi yerleşkenin dışarıyla temasının en fazla olduğu noktalarda kurgulanmıştır. Konferans Salonları ve toplantı odaları bu kurguyu destekleyen şekilde oluşturulmuştur. Basın ile ilişkilerin düzenleneceği bir yapının, kompleksin girişinde, peyzaj ve otopark düzenlemesi ile genel alandan koparılarak konumlandırılması tesisin mahremiyetini destekledi.

Tüm yapı birimleri ahşap taşıyıcılardan kurgulanmıştır. Hem taşıyıcı sistem hem de cephe tasarımı doğal malzeme seçimleriyle desteklenmiştir. Yapı stoğu oluşturmak yerine mevcut yeşil dokunun arttırılması öngörülerek tesisin peyzaj içerinde bir bütünmüş gibi davranması hedeflenmiştir.

Künye
Proje Yeri: İstanbul
Proje Tipi: Diğer Spor Yapıları
İşveren: TFF
Proje Başlangıç Yılı: 2012
Arsa Alanı: 235.000 m²
Toplam İnşaat Alanı: 7.000 m2

Pin It
Mimar

Murat Şahin

İbrahim Çelepöven

Ayhan Öçkaç

Aygün Yaşıbeyli