Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Satın Alma (ftb mimarlık), Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve Yakın Çevresi Mimari Proje Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

1.1 Yer Seçimi

Yarışma sınırı olarak verilen, oldukça geniş bir alanda kurgulanması beklenen Mimarlık Fakültesi "Alan Seçimi" için yapılan incelemeler sonrasında 2 ana odak nokta göze çarpmaktadır. Bunlardan 1.si; G3 Güzergah girişinin (yaya aksı) kuzeyinde, sosyal tesisler ile futbol sahası ve yurtların arasına sıkışmış, halihazır paftalarda belirtilen yıkılabilir yapılar da göz önünde bulundurulduğunda "mevcut spor alanlarının ve tenis kortları"nın bulunduğu alandır. Yeni yapılaşma için göze çarpan bir diğer odak noktası ise yarışma alanının güneyinde yer alan oldukça geniş sayılabilecek kısımdır.

Her iki yapılaşmaya uygun odak noktası yerinde gözlemlendiğinde birbirine karşı avantaj ve dezavantajlarının olduğu görülmektedir. 1. alan olarak nitelendirdiğimiz tenis kortları ve spor sahalarının bulunduğu, nispeten sınırlandırılmış dikdörtgen formunda ki bu kısım; kampüs araç dolaşım ana aksını karşılamaktadır. Aynı zamanda sosyal tesisler ile birlikte sonlanan yaya dolaşım omurgası da (Cengiz Bektaş tarafından tasarlanan) bu noktada bitmektedir. Bir nevi kampüs alanının doğu yönündeki son durağıdır.

Tüm saydığımız etmenler bu alanın kullanımında avantaj olarak görülse de yapılacak 16.000m2 büyüklüğünde bir yapının mevcut spor alanlarını öldürme ihtimali, sosyal tesisler ile olan bağı kesmesi ve yaya aksını hafifletmesi gibi nedenlerden ötürü tercih edilmemiştir. Kampüsün doğu yönündeki bu son durağının önemini göz ardı etmeksizin; eğer ileride bu alana bir yapı yapma fikri var ise bu daha küçük ölçekte ve sosyal aktivitelere hizmet eden bir program dahilinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu alanın yapılacak peyzaj düzenlemeleri ile mevcut durumu "yıkma değil de iyileştirme" prensibiyle hareket edilmesi önerilmektedir.

Tüm bu saydığımız etmenlerden ötürü; tercih edilen yarışma sınırının güneyindeki alanın, "atıl kalmış ve kampüsten kopmuş" bir parçayı, yeni yapılacak bir yapı ve düzenlemeler ile zenginleştireceği düşünülmüştür.

1.2 Genel Yerleşim ve Ulaşım Düzenlemeleri

Kampüs planlaması incelendiğinde, ana araç aksının Mühendislik fakültesi ve Sahne sanatları binası arasında kalan kuzey aksının olduğu görülmektedir. Bu aks sosyal tesisler ile sonlanmakta ve kampüsün güneyinde yer alan Rektörlük, Yabancı Diller, Fen edebiyat fakültelerini besleyen güney aksına bağlanmaktadır.

Spor bilimleri fakültesi ve Teknoloji Fakültesi arasında kalan araç yolu ise sadece sosyal tesislere bağlanan çıkmaz sokak niteliğindedir. Yapılacak yeni düzenlemede bu ara yolun kuzey ana omurga aksı ile bağlanması önerilmektedir.

Böylelikle G3 girişinden gelen yol (teknopark girişi), sosyal tesislere bağlanan çıkmaz yol, kuzey ana omurga aksı ve güney aksı birleşerek; Spor bilimleri fakültesini, teknoloji fakültesini ve G3 girişinden gelen Teknopark aksını bağlayan bir kavşak oluşturulmuştur.

Mimarlık fakültesi ise tam da bu noktada giriş verecek şekilde, sosyal tesislere bağlanan yol aksının devamı olacak biçimde kurgulanmıştır.

Cengiz Bektaş tarafından tasarlanan ana yaya omurgası ise göletin ve etrafındaki sosyal alanların arasından geçecek ve hem onları hem de yeni binayı besleyecek biçimde şekilde mimarlık fakültesine bağlanmıştır.

Tüm bu yapılan yaya ve araç güzergah düzenlemeleri ile, yarışma sınırının güneyinde kalan alanın zenginleştirilerek kampüs alanına dahil edilmesi hedeflenmiştir.

1.3 Planlama

Yeni düzenlenen yol ve kavşak planlamasına göre; sosyal tesislerden gelen aks Mimarlık Fakültesinin ana omurgasını belirlemektedir. Bu omurgaya eklemlenen kütleler yapının iskeletini oluşturmaktadır. Tasarım stüdyoları, Amfi ve dersliklerden oluşan bu iskeleti bir dairesel çeper sarmaktadır. Bu çeper oluşturduğu açık mekanlar ve avlular ile yapının kendi içerisinde bir kampüs olmasını sağlamaktadır.
Tercih edilen alanda 6m kot farkı bulunmaktadır. Bu kot farkı yapının alt avlu ve üst avlulara sahip olma imkanı vermektedir. Alt avlu(-6.00 kotu) ve Üst avlu (0.00 kotu) birbirine amfiyi çevreleyen basamaklarla bağlanmıştır. Bu basamaklar alt avluya açılan açık amfi görevini üstlenmektedir.

Sınırlayıcı dairesel çeper tüm sistemi sarmaktadır. Yatayda çözümlenen yapı kurgusunda tasarım stüdyoları avlulara açılmaktadır. Ana omurgayı besleyen dikey dolaşım aks genişliği 8.5m''dir. Bu aks sergi vb. etkinliklere imkan tanımaktadır.

1.4 Etaplama

Dairesel çeper yapının 2.etap düzenlenmesine imkan verecek biçimde planlanmış ve statik kurgu da bunun üzerine yapılmıştır.

Künye
Proje Yeri: Pamukkale, Denizli
Proje Tipi: Yüksek Öğretim Yapısı
Proje Tipi Grubu: Satın Alma
Danışman: Sait Yaymanoğlu, Mustafa Çağlar Kolbaşı, Süleyman Yılmaz

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Fatih Babaoğlu
Yardımcı Mimar(lar)
Kadir Babaoğlu