İlgili Projeler

1. Ödül, TC Merkez Bankası Bursa Şubesi ve Lojman Binası Proje Yarışması

TC Merkez Bankası Bursa Şubesi ve Lojman Binası Proje Yarışması’nda 1. Ödül kazanan proje.

Genel Yaklaşım

Proje kapsamında, banka ve lojmanlar için verilen arazilere, bütünlüğü ve kurum kimliğini ön plana çıkaran bir öneri oluşturuluyor. Lojman ve banka yapıları, fonksiyonları gereği ayrı öğeler içerselerde ortak mimari dilleri ve metro istasyonunu da içine alarak kurgulanan peyzaj yardımı ile bir bütünün parçaları olma hissini veriyor.

Osmangazi metro istasyonunun da bulunduğu yaya yolunun sonunda yer alan bu iki yapı malzeme ve mimari dilleri ile karşılıklı diyalog kuruyor.

Bu bağlamda iki yapı arasındaki alan içinde birliği ve kentsel hareketleri doğru yönlendirebilecek bir sert zemin ve yeşil alan peyzajı da öneriliyor.

Banka

Güvenlik
Merkez Bankası, işleyişi için, iki ayrı zırhlı araç girişi, para akışı, müşteriler girişi, banka müşterilerinin girişi, vezne bölümü personellerinin güvenlikli kartlı girişi hayati önem taşıyor. Sözkonusu dolaşımların, girişlerin bir makina hassasiyetinde, güvenlik önlemleri dahilinde, kusursuz işlemeleri birinci derecede önemli yer tutuyor.

Bu bağlamda zırhlı araç girişleri birbirinden ayrıldı. Merkez Bankası zırhlı araçları, İzmir-Ankara yolundan, arazinin kuzeybatısından bir rampayla birinci bodrum katındaki Şambrfort holü ve Şambrforta ulaşırlar. Şambrfortun 1. bodrum katında yer alması, korunaklılık ve güvenlik koşullarını yerine getiriyor.

Şambrfort holü''''ne bağlı ve sadece bu alana hizmet eden bir çekirdek 1. bodrum katı ile zemin katını birbirine bağlıyor. Merkez Bankası zırhlı araçlarının manevra alanı banka yapısının kuzeyinde yer alan eğimli bir güvenlik bölgesinin altında kalıyor.

Bankalar zırhlı araçları, güvenli bölgeyi geçip yapının güneybatısından araziye girerek, kapalı park alanlarına ulaşıyorlar. Bu park alanları, ileride bahsedileceği üzere bankalar Müşteri Holü ile direkt bağlantı içeriyor.

Yaya girişleri, doğu cephesindeki iki masif kapıdan gerçekleşiyor. İlk giriş yapının batı kanadında yer alan bankalar müşteri holüne ve akebinde batı kanadındaki bankalar zırhlı garajına bağlanıyor. İkinci giriş doğu tarafındaki müşteri holü ile ilişkili kuruluyor. Bu giriş müşteri, personel ve vezne çalışanları için düşünülmüş. Müşteriler güvenlik bölgesi ve X-Ray cihazından geçerek, müşteri holüne ve ayrı bir merdivenle galeri katındaki bankacılık işlemleri bölümüne ulaşıyorlar. Vezne bölümünde çalışan personel bu girişi kullandıktan sonra müşteri holüne girmeden, kartlı giriş bölümünü katederek görev bölgesine ulaşıyorlar. Şambrfort holü''''nü zemine bağlayan çekirdek de vezne personelinin çaliştıgı bu alana bağlanıyor. İki giriş kapısının ortasında sırt sırta yer alan güvenlik bölümleri optimal konumları itibarı ile ziyaretçileri, vezne personelini ve personeli kontrol edebiliyorlar.

Mimari Yaklaşım
Yapı bütün fonksiyonları kavrayıp kuşatan bir kabuk gibi davranıyor. Tasarımda mümkün olduğunca kompakt bir yapı hedeflenildi. Banka, işlemlerinin karmaşıklığı ve işleyiş şekli itibarı ile birbirini tetikleyen bir düzenek gibi çalışıyor. Yapı cidarı bu sistemi birlikte tutan homojen bir düzen üretir ve hareketli iç mekanı dışına yansıtıyor.

Yaya girişleri doğu cephesindeki sağır, şeffaf yüzeye oturan kırmızı bir duvardan gerçekleşiyor.

Bankanın masif kitlesi Kuzey – Güney yönünde devam eden bir platformun üzerine oturuyor. Bu platform Güney tarafında giriş ön meydanını oluştururken kuzey cephesinde eğimli bir güvenlik bölgesi olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda bu eğimli güvenlik bölgesi İzmir – Ankara yolundan binanın algısını güçlendirirken, gürültü kesici bir unsur olarak ele alınıyor.

Bankanın mekansal karakteri ele alınırken iki kat yüksekliğinde bir zemin kat ve üzerinde yine iki kat ofis alanları olarak düşünüldü. Zemindeki müşteri holünden ulaşılan galeri katının, cepheden kopartılarak iki kat yüksekliğindeki hacim içerisinde serbest kalması sağlandı. İki kat yüksekliğindeki zemin bölgesi, cephede sürekli devam eden cam ve beton lamellerle ifade ediliyor. Zemin, galeri katı ve üst kattaki ofis alanları birbirlerine galeri boşluklarıyla görsel olarak bağlanıyor. Yapı derinliği göz önüne alınıp çatıdan başlayarak oluşturulan galeriler yapının derinliklerine gün ışığının ulaşmasını sağlıyor. Kompakt yapı gövdesinin devamı olarak düşünülen çatı, delinmeler ve derinleşmelerle üçüncü boyutta daha serbest bir düzen oluşturuyor.

Konut
Konut tasarımında banka yapısında olduğu gibi kompakt bir dış kabuk hedefleniyor. Yapı 2 ana parçadan ve bu 2 parçayı birbirine bağlayan cam bir giriş holünden oluşuyor.

Ana yaklaşım olarak misafir lojmanları ve personel lojmanlar konutları ayrı kütlelerde çözülüyor. Misafir konutları kuzey batı cephesinde zeminden koparılarak, sürekli konutlar güney ve doğu cephesi alacak şekilde organize ediliyor.

L şeklinde tasarlanan sürekli lojmanlar kapsamında 2 farklı konut tipi çözülüyor.

1.tip konut "L" formundaki kütlenin 2 ucuna yerleşen 2 katlı yarım kat yükselerek çıkılan "split level" tipi evdir. Bu tipe salon kotunda girilir yarım kat aşağı inilerek mutfak kotuna ulaşılıyor. Salon kotundan yarım kat çıkarak önce çocuk yatak odasına ardından ebeveyn yatak odasına ulaşılıyor. Ülkemizde çok yaygın olmayan bu tip prensip olarak 2 katlı, merkezi merdiveni olan katları kaydırılmış bir konut tipini oluşturuyor. Bu konut tipleri araziye oturuş şekilleriyle konutların eğime oturma biçimini kolaylaştırırken, lojman sakinlerine alternatif bir yaşama imkanıda sunuyor.

Diğer personel lojmanı tek katlı olup, merkezi koridorla bir kanatta yatma bölümlerine diğer tarafta yaşama alanlarına ulaşılan bir tiptir.

Konutlara 2 yapı parçasını birbirine bağlayan cam bir holden ulaşılıyor. Giriş koridorları, merdivenler ve asansör bu giriş holü içerisinde bağımsız olarak yüzüyor.

Künye
Proje Yeri: Bursa
Proje Tipi: Lojman, Banka
Proje Tipi Grubu: Kamu Yapısı
Danışman: Walter Stelzhammer, Ayşenur Kurtuluş Ünal
Proje Bitiş Yılı: 2005

Pin It
Mimar

Emine Didem Durakbaşa

Ömer Selçuk Baz