İlgili Projeler

3. Ödül, Beyoğlu İlk Yardım Hastanesi Mimari Proje Yarışması

Mimari Proje Raporu:

MİMARÎ KARAKTER

Uzak ve yakın çevre sıkışık ve perişan düzende konut ve apartman blokları ile doludur. Bu yapı adaları arasına hastane kitlelerini, verilen imar hudutları içerisinde yerleştirirken:

a) Zeminde mümkün olduğu kadar az yayılarak bahçe ve yeşil sahalar elde etmek,

b) Çevre yapılardan mümkün olduğu kadar uzaklaşabilmek, hasta yatak blokunu faydalı ve zengin mekânlarla çevirebilmek, meyil problemlerini, çevre yollan ve plân gramerine en uygun bir tarzda halletmek,

-) Bu konut bölgesinde, onların yaşadığı düzene ve havaya uygun, onlara aykırı düşmeyen, konunun otomatikman çağırdığı ağır ve kasvetli tesiri vermeyen hacım, ışık ve gölge oyunlarıyla öz'e güç veren bir biçim ortaya koymak.

Bu endişeler, mimari karakteri tayin eden kriterlerdir.

Çevresini sıkan ve dolayısıyla kendini sıkıştıran yatay bir hasta bloku yerine, çevreye hoş mekânlar ve ferahlık getiren, plastik değer taşıma niteliğinde olan bir Tur-Hastane etüd ettik.

İSTİMLÂK VE İNŞA PROBLEMLERİ:

Bununla beraber mevcut ve istimlâki yapılmamış 2 grup yapı adasından bilhassa Sıraselviler'dekine hiç dokunmadan problemi çözmek de esaslı faktördü. Onbir apartmanın, yani bu yapı adasının, imar plânında gösterilmesine rağmen istimlâki, hastane inşa masraflarına eşit bir maliyet göstermektedir ki, bu durum, bugünkü malî imkânlarla çok güçtür. Hiç bir istimlâk yapmadan üç veya beş sene sürecek bir inşaatı engelsiz ve masrafsız yapabilmek şansı, düzenlenen projenin en önemli tarafı olmaktadır.

Hastane inşaatı bittikten sonra, Liva sokağı tarafı istimlâk ve tanzim edilirse, milyonlara çıkacak riskler bu çözümle bertaraf. edilmiş olur.

Zemindeki' yeşil ve serbest sahaların bolluğu, ihzarat ve şantiye organizasyonuna rahat imkânlar vermekte, bu sıkışık bölgedeki en önemli bir suali de cevaplandırmış olmaktadır.

ÇOK YAKIN ÇEVRENİN TANZİMİ:

Hastane avlusuna bakan Sıraselviler apartmanlarının arka cephelerini, projelerde ifade edildiği gibi, beton bir «Pano-Kaset» e sarılı yeşille maskeleyecek biçimsiz görünüşlerini kontrol etmeğe çalıştık.

PLÂN GRAMERİ:

Takriben 30 kişilik bir hasta istasyonu ve lüzumlu tesisleri ile bir çekirdek etrafında düzenlenen plân «Tur - Hastane» karakterini kazanmaktadır.

Bu plân tipiyle, bu sıkışık arsada, bilumum yataklar Güney - doğuya ve Güneye ısrarla tertip edilmiş boş, yeşil bir mekâna verilmiş, gürültüden ve çevre tesirlerinden uzak sakin bir hasta çevresi temin ve tarizim edilmiştir.

Tur, zeminde yani 99.40 kotunda poliklinik, esas hastane girişi, idare, eczane ve fizik tedavi ile sarılmakta ve esas ana avluyla bir bütün meydana getirmektedir. Tur 95,65 kotunda âcil yardım, hasta kabul, lâboratuvarlar ve intaniye ile bağlanmakta, âcil yardım girişinden beslenmektedir. (Günün ancak muayyen saatlerinde çalışan ve sonra pasif bir eleman haline gelen ve manzarası teşhire lâyık olmayan hasta kabul bu kata konmuş ve zemin katın plân tertibini ve fonksiyonunu zorlamaktan kaçınılmıştır.)

Tur 90.00 kotunda müstahdem, mutfak - çamaşırlık - morg ve enerji merkezleri ile sarılmakta, böylece hastane iç trafiği bu katta birbirini kesmeden rahatça çözümlenebilmektedir.

Tur, terasta hemşireler kısmı ile bitmekte, daimî olarak burada kalan bu personele açık hava ve manzara ile iyi "bir imkân hazırlanmaktadır.

Eczane ve sağlık kurulu, hem polikliniğe hem de hastaneye hizmet edecek bir mevkide düşünülmüştür.

Netice olarak mimarî niteliklerin ötesinde, ekonomik olarak da bir değer ifade eden «Tur - Hastane» 11943 m2 inşaat sahası ile 257 yatağa hizmet etmekte, hasta başına 46,4 m2 yer isabet etmektedir. Bu yatak adedinin artması, hasta istasyonunda yatakla dengeli hale getirilemeyen verilmiş programdaki 10 yataklı ünitelerdir. Kazası bol olan İstanbul'un en fazla yükleyeceği ortopedi servisi, tam bir ünite gibi düşünülmüş bu sebeple, artış % 20’den biraz daha arttırılmış, 257 yatağa ulaşılmış olunmaktadır.

240 yatak üzerinden bile, hastane m2’si hesaplansa, hasta başına, 49,7 m2 düşecektir ki, bu da çözümün ekonomik bir netice olduğuna delildir.

Harita
Künye
Proje Yeri: Beyoğlu, İstanbul
Proje Tipi: Hastane / Poliklinik
Proje Tipi Grubu: 3. Ödül
Proje Başlangıç Yılı: 1965

Pin It
Mimar

Vedat Dalokay

Coşkun Erkal