Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

İncek Kross Kuleler

4M Mimarlık projeyi anlatıyor:

Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı İncek bölgesi kendisini en yoğun konut,ticari ve karma yapılardan oluşan yeni bir yerleşim bölgesi olarak konumlandırmakta.Bu bölgenin şehir merkezine olan yakınlığı,Eymir Gölü ve Mogan Gölü arasında oluşturdugu yatay gelişim aksı ile bölgenin önümüzdeki yıllarda en yoğun yapı stoğuna sahip olacağı aşikar;bunun en önemli sebebi ise bu yatay aksın bir ucunun en kısa biçimde şehir merkezine bağlanması.

Harita ölçeğinde okuma yapıldığında,yeni konut bloklarının adalar halinde kendine dönük,birbirlerinden neredeyse bağımsız ve ilişki kuramayan ve olabildiğince gelişigüzel serpiştirilen yapı adalarından oluştuğu görülebilir.Bunun kente,şehre dair verdiği mesaj hiç kuşkusuz stratejik planlamanın vuku bulmadığı ve yeni yaşam biçimlerinin mimarlığı da kullanarak oluşturduğu yeni bir dil olacaktır-ki,bu da oldukça tehlikelidir(!).

Burada projenin tasarım kararlarının oluşturulmasında ''yer''e dair veriler,stratejik konum,iklim,manzara ve en önemlisi yeni gelişen bir bölge olması sebebiyle ulaşım kararları oldukça önemlidir;çünkü tariflenen bu bölge için yeni tariflenen ''yer'' kavramı tam tersine mevcut ''yer''in barındırdığı konut yerleşimlerinden farklı olarak,sadece kendine dönük değil (açık),çevresiyle ilişki kurabilen,yatayda yoğunluk göstermeyip olabildiğince dikeyde görece manzaraya hakim olan,temsilen ince ama heykelsi formu ile çevredeki alışılagelmiş konut tipolojisini tam anlamıyla reddetmektedir.Buna bağlı olarak;projedeki tasarım kararları iki noktaya indirgenerek çözümlenir;yatayda çalışan açıklık(çevresiyle ilişki kurmak) ilk referans,takip eden yıllarda hızla yoğunluğu artması beklenen konut yapıları sebebiyle dikey yükseltiler (kuleler)ise ikinci referans olarak betimlenir.

Projedeki yatay açıklık kavramı ‘’yer’’in tariflediği verileri en iyi şekilde kullanarak bölgenin Doğu tarafındaki göl manzarası,Batı tarafındaki şehir merkezi vistası yapıyı parselde Kuzey-Güney yönünde diagonal olarak konumlandırmakta ve çevresinde oluşturduğu olabildiğince geniş yeşil alanlar,göletler ve rekreasyon alanları yaratarak yapı, doğal ve sosyal yaşam kavramının altını çizmektedir.Bölgedeki minimum yeşil alan bu iki teknolojik kule blok’u ile maximum yeşil alana ulaşmakta ve bütünleşik olarak çalışmaktadır. 

Dikey yükseltiler olarak tariflenen teknolojik kuleler projede hem farklı daire tipolojilerini yaratmakta hem de farklı cephe perspektiflerini kendi salt formu ile açığa vurmaktadır.Bu iki kulenin kendine özgü salt formu,çevresindeki alışılagelmiş konut tipolojilerinin ve dağılımlarının dışına çıkarak ‘’kent simgesi’’ olma arzusu ve heykelsi görünümü ile birlikte diğer yerleşimlerin bu bölgeye olan çekim gücünü de kuvvetlendirmektedir.

İncek Kross Kuleler 550-600 konutluk yoğunluğa sahip yaklaşık 2000-2500 ölçekli bir nüfusa yer açan bu yapı kompleksi,çevresindeki maximum manzaradan yararlanır ve kule bloklarında yer yer tasarlanan insan ölçeğindeki değişken kat bahçeleri ve teraslar ise yapının formal bütünlüğünü bozmamaktadır.İki kule blok’unun diagonal olarak konumlandığı parselde yapının ön ve arka tarafı yeşil,ticaret ve sosyal alan olarak tasarlanmıştır.Zemin katta tariflenen oval açıklıklar aynı kotta yer alan ticaret blok’u ile görsel ilişki kurar ve ticaret blok’unun tam karşı aksında yer alan sosyal yapıya erişimi de kolaylaştırır.Projede -5 kotunda tasarlanan ticaret blok’u zemin kattaki daire tiplerinin görüş açısını kesmez ve oldukça insani ölçekte tasarlanan bu yapının çatısı da yeşil alan olarak tariflenerek, üst ölçekte de maximum yeşil alan sağlanır.Kullanıcıların kendiliğinden gelişen,yeni ve zamanla dönüştürülebilir kendi doğa ve sosyal yaşam biçimlerini oluşturmaları onemli öngörülerden sadece bir tanesidir.

Yatayda ve dikeydeki blokların cephelerinin sarmal kabuk altında tamamen şeffaflaştırılması,yapı kompleksini görsel olarak hafifileştirir ve olası iri ve ağır görünümünü inceltir.Toplamda 38 katta 136.5 ve 48 katta 171 metreye ulaşan kulelere bir açık otopark ve yapının 2 kat aşağısına inen ve açık otoparka iki noktadan giriş-çıkış veren kapalı otopark hizmet eder.

Künye
Proje Yeri: Ankara, İncek
Proje Tipi: Konut Sitesi / Grubu
Proje Tipi Grubu: Konut
İşveren: Besa İnşaat
Proje Başlangıç Yılı: 2014
Toplam İnşaat Alanı: 135,000 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Salih Zeki Salalı

Fatih Açıkalın