+ARKİV'in gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
Join with or .
Other Works
Similiar Projects

Burdur Müzesi

Burdur Armağan İlci Bulvarı üzerinde bulunan proje alanı kent için yeni bir odak noktası oluşturma hedefindedir.

Geçmişten izlerin taşınacağı müze yapısı tasarlanırken göz önünde bulundurulan en önemli kriter, bağlamına aykırı olmayan aynı zaman da günümüz mimarisini yansıtan bir tasarım anlayışına sahip olmasıdır. Arazi ve müze binasının, hem açık hem de kapalı alanların bütünleşmesini sağlamak amacıyla lineer bir form olarak tasarlanan yapıda, oluşturulan etkinlik alanları iç mekandan dış mekana akabilmekte ve süreklilik sağlayarak arazi ile kaynaşmaktadır. Arkeolojik kalıntıların en önemli yapı taşlarından olan duvarlar proje tasarımda dış kitlenin şekillenmesinde ve iç mekan bölüntülerinin belirlenmesinde vurgulanan önemli bir yapı parçası olarak düşünülmüştür. Üst kottan alınan ziyaretçi girişi, sergi alanlarına, etkinlik alanlarına, atölyelere dağılmakta olup, alt kottan ise konferans salonu, personel ve eser girişi sağlanmaktadır. Kalıcı sergi alanı giriş kattan başlayarak ana aks üzerine açılan salonlar olarak kurgulanmıştır.

Map
Details
Project Location: Burdur
Project Type: Museum
Proje Tipi Grubu: Kültür
Employer: Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü
Project End Date: 2018
Total Construction Area: 13,000 m²

Pin It
Architectural Offices
Architects

Orhan Uludağ

Zeynep Uludağ