Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Karabük Kültür Merkezi

Uludağ Mimarlık Karabükte tasarladığı kültür merkezi projesini anlatıyor:

" kentsel kamusal alanların sürekliliği içinde kültürel etkinliklerin kentle bütünleşmesi..."

Türkiye'de sanayileşmenin başladığı kent olarak kabul edilen Karabük, Cumhuriyetle birlikte kurulan sanayi yerleşimleriyle devletin çağdaşlaşma hedefinin ve modern toplumu inşa etme sürecinin en somut örneklerinden biridir. Günümüzde ise bu misyonu kültür ve sanat alanında da aynı hızla devam etmektedir. Sanayi alanında çağdaşlaşma ve modern kent olma konusunda tüm ülkeye örnek olan Karabük ilinin, bölgede ihtiyaç duyulan bir kültür merkezi ile sanayinin yanında kültür şehri olarak da anılması hedeflenmektedir. Bu alanda öncü olma amacıyla planlanan Karabük Kültür Merkezi yapısı mimari söylemi, teknolojisi ve programı ile bunu yansıtmak üzere tasarlanmıştır. Günümüze kadar sanayi alanındaki yapılanmasıyla bir üretim mekanı olarak planlanan kent "modern toplumu" oluşturma sürecinde yüklendiği misyonu şimdi kültür ve sanat alanında da sürdürecektir.
Bu bağlamda tasarlanan Karabük Kültür Merkezi mimari program yorumu ile kentsel peyzajı dönüştüren bir tasarım olarak sunulmaktadır. Taşıdığı bu misyonla birlikte anıtsal bir duruş sergilemekte, hem mimarisi hem de malzemesiyle Karabük'ün çelikle özdeşleşmiş karakterini vurgulamaktadır.
Yapının mimari programı gereği kentin kamusal alanlarıyla bütünleşmesi ve kültürel etkinliklerin gerçekleşebileceği açık kamusal alanlar önermesi sağlanmıştır. Bu bağlamda yapı, iki ayrı kitlenin arasında tasarlanan bir kültür meydanı ile şekillenir ve açık kamusal alanla bütünleşir. Kültür meydanı olarak tasarlanmış olan bu alan mimari programın iki ayrı bileşenini mekansal ve işlevsel olarak birbirine bağlar. Çeşitli boyutta ve yoğunlukta düzenlenecek olan açık hava etkinliklerine, sergilere ve konserlere olanak tanır. Farklı kotlardan kentin ulaşım akslarıyla buluşarak kamusal alanların sürekliliğini sağlar. Bu bağlamda kentin gündelik yaşam pratiklerine yeni bir müdahale, yeni bir sosyal ortam sunar.

Tasarımda önerilen kitle kompozisyonu, hem binaya farklı kotlardan ulaşımı sağlamakta hem de programda yer alan farklı işlevlerin sürekliliğini ve ilişkisini güçlendirmektedir. Kültür merkezi kompleksinde tiyatro, opera, bale gibi birçok gösterinin yapılabileceği sahne, salon ve bu fonksiyonla ilgili yardımcı mekânlarla birlikte kent müzesi, kütüphane, atölyeler, sergi alanları ve seminer salonları bulunmaktadır. Meydanın diğer tarafında tasarlanan kitlede ise İl Kültür Müdürlüğü, idari ofisleri ve atölyeler yer almaktadır. Her iki blok da alt kotlardan birbirlerine müze, sergi salonları ve servis mekanlarıyla bağlanmaktadır.
Teknolojinin yapının kabuğunda vurgulandığı yüzey tasarımında konstrüksiyon, malzeme ve biçimsel etkiler öne çıkmaktadır. Demir ve çeliğin ana yurdu olan Karabük, çelik konstrüksiyonun çağdaş yorumu ile bunu bir kez daha gündeme, mimarlığın tartışma ortamına taşımaktadır.

Künye
Proje Yeri: Karabük
Proje Tipi: Kültür Merkezi
Proje Tipi Grubu: Kültür
İşveren: Karabük İl Özel İdaresi
Statik Projesi: Konkan Mühendislik
Proje Başlangıç Yılı: 2007
Proje Bitiş Yılı: 2008
Toplam İnşaat Alanı: 10,462 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Orhan Uludağ

Zeynep Uludağ