Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Eşdeğer Mansiyon (Ulaş Mimarlık), Konak Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

PROJE RAPORU

Kentin tarihsel gelişim sürecinde dezavantajlı durumda kalan yakın çevre yerleşimi farklı ulaşım aksları ile çevrilidir. Bu bölgenin gelişiminin başlangıcını oluşturacak bir etki aynı zamanda mevcut eski kent dokusu ile yeni yapılanacak bölge arasında bir köprü vazifesi de kurabilecektir. Şeffaflık ve katılımcı demokrasi ilkelerinin mimari kurguda karşılığı olarak erişilebilir bir yapı olması, basit ve anlaşılır olması yanında, insan ölçeğinde sosyal donatı alanlarının tanımlanmasıyla topluma açık bir yapı olması hedefler arasındadır. Kamu binası olması, kentliye alan bırakılabilecek nitelikte bir alana sahip olması, çevresinde ki bölgenin rehabilite edildiği takdirde ana aksa komşu olan öneri "kent parkı" ve park içinde kalan Melez çayı etki alanı ile bütünleşerek iç kısımlardaki öneri yapılaşmaya etki yaratabilecektir.

Kavramlar

  • Etkin ve gün boyu kullanılması hedeflenen İç Sokak
  • Açık ve yarı açık kamusal alanlar ile ulaşım akslarına yakın Gaziler Caddesi yönünde Belediye Meydanı
  • Proje alanının batısındaki Yeşildere Caddesi ana aksına paralel yapılması önerilen Kent Parkı Belediye ile arasında sosyal ilişki kuracak Kent Meydanı
  • Bu sayede yapı ve devamında Kent Parkı ulaşım akslarından erişilebilecek duruma gelmekle beraber etki alanı olarak kabul edilen tren yolu ile Yeşildere Aksı arasında kalan bölge de yine bu sosyal katkı ile gelişimi için gerekli desteğe erişmiş olacaktır.
  • Kent Parkı, batıda Yeşildere Caddesi, doğuda öneri yapılaşma getirilen konut alanı kuzeyde ise belediye binası ile tanımlı alan içinde kalmaktadır. Park, etki alanında bulunan bölge ile birlikte ele alınarak bütüncül bir tasarım önerilmiştir. Ulaşım akslarına yakın Belediye Meydanının binada İç Sokak, devamında Kent Meydanı, sonrasında Kent Parkıyla devam eden yürüyüş aksı etrafında genişleyen süreklilik sağlanmaktadır. Ana aksın neden olduğu trafik gürültüsü için yoğun ve sıralı ağaç dizileri öneri olarak getirilmiştir. Çevre parseller; zemin katlarını kente bırakan, sosyal süreklilik sağlayan yapısı ve bu sayede yeşile olanak veren kurgusuyla hem Kent Parkı hem de belediye binasıyla bütünleşebilmektedir.

 

Melez çayı üzerinde önerilen köprü ve seyir terasları ile günlük hayata katılması amaçlanmıştır. Parkın iç kesimlere getireceği olumlu etki sayesinde fiziksel yapı önerilerinin gerek duyacağı yaya akışı ve kullanım alışkanlığı karşılanmış olacaktır. Bu nedenle kent parkının ve belediye binasının dışa açık alanlarının; kentle sürekli iletişim halinde olabilmesi ve bu alanın halka açık fonksiyonlarla destekleneceği fikri önem kazanmıştır.

Yapı Kurgusu

Ana yol aksına sırtını dayayan ofis bloğunun geçirimsiz zemin katına tezat sosyal aktivitelerin bulunduğu diğer bloğun parçalı ve geçirgen yapıda olması; bu nedenle arka tarafta kalan yol ve çevre parsellere gelişim etkisi göstermesi açısından önemlidir.

Bu sayede ana yoldan gelecek trafik gürültüsünün de önüne geçilecek ve etki alanına açılan bir iç sokak oluşturulabilecektir. Meydan, iç sokak, seyir terası gibi kolay erişilip kullanılabilir rekreasyon alanları kentliyi yapının tanımladığı meydana getirecektir. Bu ihtiyaç için açık hava aktivitelerine olanak sağlayacak belediye binasının zemin katında kiralanabilir çeşitli alışveriş ve yeme-içme birimleri önerilmiştir. Bununla birlikte belediyenin yemekhane ve kafeterya alanlarının halkın kullanımına da imkan tanıyacak şekilde tasarlanması gerekliliği üzerinde durulmuştur. Bu şekilde farklı organizasyonlara da ev sahipliği yapacağı öngörülerek bina kentsel merdiven ile kamusal meydana ve dolayısıyla da kent parkına bağlanmıştır.

Doğal Çevre

İç sokak ve gölge elemanları ile günün değişik saatlerinde kullanım sağlanmaktadır. Bina konumlanması ve dolayısıyla iç sokak hakim rüzgar yönünden yazın maksimum fayda sağlayacak şekilde konumlanmıştır. Güneş kontrolü ve enerji etkin kullanımı adına yönetim birimlerinin bulunduğu bina Kuzey-Güney yönelimine uygun şekilde konumlanmıştır. Bina da kullanıcıların ve ziyaretçilerin kullanımı için farklı katlarda açık teraslar kurgulanmış ve yeşil alan olarak tanımlanmıştır. Belediye birimlerinin olduğu yatay bloğun Çatı Bahçesi olarak kullanımı sağlanmış ve tüm çatıların yağmur suyu toplanarak bu alan ve diğer yeşil alanların sulamasında kullanılmıştır.

Harita
Künye
Proje Yeri: İzmir
Proje Tipi: Belediye Hizmet Binası
Proje Tipi Grubu: Eşdeğer Mansiyon

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Ulaş Kelle

Şafak Delice

Dilara Kelle

Şima Coşkun

Zeynep Karaer