Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Eşdeğer Ödül (KAAT), Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması

Proje raporu:

Bakırköy’e varışlarımız hep tarihin izinde gerçekleşir... Deniz yolu ile gelirseniz hemen önünüzde Magnaura Sarayı’ndan kalma bir sarnıç sizi karşılar, tren yolu ile gelirseniz onlarca kuşakla aynı raylardan geçip aynı noktada inersiniz. Taşıt ile geçtiğiniz İstanbul Caddesi iki bin yıllık Via Etnagia’nın ta kendisidir. Mekan bilgisinin bilişsel ifadesi, geçmişten günümüze taşıdıkları ve geleceğe dair nasıl bir iz bırakacağı ile yakından ilişkilidir. Kentsel mekan ile kent belleği arasındaki bu ilişki kentsel doku ile bağ kuran yerel yaşamı ve tüm bunlarca şekillenen kent kimliğinin temel strüktürüdür. Yaşam biçimlerinin değişimi, mekanları da beraberinde şekillendirmektedir. Bu etkileşim mekansal bir dönüşümün önünü açmakta ve bireylerin mekan ile kurdukları ilişkinin de farklılaşmasına sebep olmaktadır. Proje alanı Cumhuriyet Meydan’ı ve bu meydanın doğal uzantısı olan Fahri Korutürk Caddesi olarak tariflense de, bağlamın ölçeklerarası durumu, bölgenin tarihi, dönüşümü ve hafıza kodları düşünüldüğünde makro ölçekte ele alınması gereken bir konu ile karşı karşıya olduğumuzu görmekteyiz. Öneri proje, Bakırköy’ün tarihle içiçe durumunun kentli tarafından farkedilmesi, gündelik hayatın bir parçası haline getirilmesi ve alanın bir kültür rotasının omurgasını oluşturacak şekilde tasarlanmasıdır. Bu bağlamda proje alanı bir kültür bağlacı olarak ele alınmıştır.

Künye
Proje Yeri: İstanbul, Bakırköy
Proje Tipi: Kentsel Tasarım Projesi
Proje Tipi Grubu: Eşdeğer Ödül
İşveren: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Peyzaj Mimarlığı: Şeyma Kahraman
Şehircilik Projesi: Gizem Özbaba
Proje Başlangıç Yılı: 2020
Proje Bitiş Yılı: 2020
Arsa Alanı: 50.500 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Sacit Arda Karaatlı

Lebriz Atan Karaatlı

Şeyma Kahraman

Gizem Özbaba