İlgili Projeler

Eureko Sigorta Genel Müdürlük Binası

Eureko Sigorta Altunizade Genel Müdürlük Binası, şirketin 9.100 metrekarelik kapalı alanı ile 400'den fazla çalışanının her türlü ihtiyacına yönelik olarak tasarlanmış yeni merkezidir.

Altunizade - Koşuyolu ana arterinde bulunan yapı, eski Nippon Sigorta Genel Merkez Binası'nın ana taşıyıcı sistemi haricinde kalan tüm elemanlarının sökülerek, güçlendirilmesi ile yeniden kurgulanmış bir renovasyon projesidir.

Bina, ofis fonksiyonlarından bağımsız 100 kişilik açık ve kapalı toplantı alanı, 150 kişilik çok amaçlı konferans salonu, eğitim odaları, fitness salonu, 200 kişilik yemekhane, 50 kişilik lounge alanı, kat dinlenme alanları, dinlenme ve misafir odaları, kapalı ve açık araç otoparkı gibi fonksiyonları içerisinde barındıran, 24 saat çalışacak ve birçok gereksinimi karşılayacak bir kompleks olarak düşünülmüştür.

Binanın ana karakterini ortaya koyan şeffaf kütle ve iki binadan oluşan bütünleşik yapı Eureko Sigortanın yansıtmak istediği kurumsal kimliğin önemli bir yansıması olarak uzun çalışmalar sonucunda şekillendirilmiştir.

Binanın peyzajı araç ve insan akışını iki blok arasına çekecek biçimde tasarlanmış, hacim algısı ise yapıları birleştiren yüksek atrium ve saçak ile güçlendirilmiştir. İki ana bloktan oluşan yapının ana girişi ve dağıtım noktasını oluşturan atrium aynı zamanda blokları birleştirici fonksiyonu da resepsiyon alanının bütünlüğü içerisinde sağlamıştır.

Düşey ve yatayda merdivenler ve köprülerle çözümlenen sirkülasyon aksları, bina içerisinde dinamizmi ve fonksiyonlar arasındaki iletişimi sağlamış, kimi ortak hacimler de sirkülasyonlar içerisine yerleştirilmiştir.

Tipik kat planlarında, çalışanların gün ışığından maximum fayda sağlayabilmesi için çalışma alanları cephe boyunca yerleştirilmiştir. Yardımcı fonksiyonlar ise doğal ışığın nispeten daha az olduğu çekirdek çevresinde konumlanmıştır. Açık ofis düzeni esas alınarak tasarlanan yerleşim planında kurum yapısı gereği genel müdür ve yardımcılarına da odasız düzende yer verilmiştir.

Binanın mevcut betonarme yapısından kaynaklı düşük tavan kotunun getirdiği zorluklar lokal çözümlerle aşılmıştır. Mekanik altyapıların gizlenmesini sağlayan kısmi asma tavan kapamaları yapılmış, bu hatlar dışında kalan kısımlarda kaset döşeme açık bırakılarak tavan yüksekliğinden maximum fayda sağlanmaya çalışılmıştır.

Akıllı bina olarak tasarlanan ofiste tüm aydınlatma ve mekanik sistem senaryoları otomasyon sistemleriyle kontrol edilebilmektedir.

Kurumsal yapıyı vurgulamak için Eureko Sigorta'nın global/lokal değer ve ilkeleri tasarımda göz önünde bulundurulmuştur. Çalışanların sahiplenme duygusunu ön plana çıkarmak için tasarım kararları katılımcı bir biçimde çalışanlarla beraber alınmıştır. Malzeme seçim ve renk konularında Eureko Sigorta içerisinde yapılan toplantılarda, çalışanların eğilim ve istekleri dinlenmiş ve azami oranda yerine getirilmeye çalışılmıştır.

Harita
Künye
Proje Yeri: İstanbul, Altunizade
Proje Tipi: Ofis
İşveren: Eureko Sigorta
Ana Yüklenici: Sistema Teknolojik Yapı
Peyzaj Mimarlığı: Cey Peyzaj, Natural Peyzaj
İç Mekan Projesi: Sistema Teknolojik Yapı
Proje Yöneticisi: Aynur Eyüboğlu, Kerem Eldem
Aydınlatma Projesi: Optimum Aydınlatma
Statik Projesi: Ülker Mühendislik
Mekanik Projesi: Ka Mühendislik
Elektrik Projesi: Ka Mühendislik
Akustik Danışmanı: Sistema Teknolojik Yapı
Proje Başlangıç Yılı: 2011
Proje Bitiş Yılı: 2011
İnşaat Başlangıç Yılı: 2011
İnşaat Bitiş Yılı: 2011

Pin It
Mimar

Murat Metin

Derya Ünlütürk

Esin Poyraz

Gül Alan

Kürşat Giray Koçak

Miray Ferzan Aydın
Yardımcı Mimar(lar)
Ezgi Aktaş
Şeyma Merve Cencik