Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Federal Almanya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Kavas Evi

Yorum Yapı, Federal Almanya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu için 1887 yılında kalma ahır binası, ofis binasına dönüştürdükleri Kavas Evi projesini anlatıyor:

19.y.y. sonlarında Alman İmparatorluğu İstanbul Büyükelçiliği ile aynı yıllarda inşa edilen Fayton evi, Ahırlar ve Kavas Evi'nden oluşan hizmet binaları kompleksi, sonradan eklenen bekçi evi dışında - ana bina gibi, Avrupa'da, döneminde uygulanan yığma- kagir yapı üslubunun İstanbul – Pera'da kalan örneklerindendir.

Planlama aşamasındaki incelemelerde ulaşılan verilere göre yapıların tamamlandığı 1887 yılından sonra 1906, 1914-1920 ve 1979-1987 yıllarında geçirdikleri onarımlar ve eklentilere rağmen, strüktürlerinin genelde korunmuş olduğu, taşıyıcı sistemlerinin zarar görmediği belirlenmiş fakat bodrum katlarda, toprağa temas eden bölgelerde nemlenmeler saptanmıştır.

Çalışmaların başlangıcında nemin avlu altında kalmış olan foseptik çukurlarından ve avluya yönlendirilmiş yağmur sularından kaynaklandığı anlaşılmıştır.
Önlem olarak, toprakla temas eden tüm duvarlar enjeksiyon yöntemi ile kurutulmuş, dış yüzeyler açığa çıkartılarak yalıtılmıştır.

Fayton evi mansard çatısının asbest içeren örtüsü sertifikalı firma tarafından sökülerek şantiyeden uzaklaştırılmıştır.
Ayrıca çatı taşıyıcı sistemini oluşturan ahşapların yıllar içinde nemden hasar gördüğü saptanmış, gerekli yerlerdeki ahşaplar - eski birleşim detaylarına sadık kalınarak yenilenmiş, tüm konstrüksiyon onarılarak birleşme noktaları metal parçalar ile sağlamlaştırılmış ve çatı dış yüzeyi çinko levhalar ile kaplanmıştır.

1906 yılında güneydoğu cephesine eklenen bekçi evinin, döşemelerinin mevcut binanın taşıyıcı cephe duvarına mesnetlendirildiği, ayrıca 1914-1920 yıllarında, fayton evinin hizmet otomobillerinin sığması için, volta döşemenin çelik kirişler üzerine taşıtılarak avlu yönüne büyütüldüğü, bir foseptik çukurunun üzerine kısmen taşmış olduğu saptandı. Çukur doldurulup statik hesaplara göre gerekli önlemler alındı. Yapının güvenliği sağlandı.

Tüm döşemeler üzerinde dolgular yapılmış, çeşitli katmanlar oluşturulmuştu. Bütün katmanlar kaldırıldı, yükler azaltıldı.

Volta döşemeler, çelik kirişlerinin yanal deprem yüklerini karşılama güçlerini arttırmak amacı ile, taşıyıcı duvarlara ankre edilmiş donatılı hafif beton katman ile kaplandılar.

Derme çatma avlu örtüsü kaldırıldı. Binalardan tamamen bağımsız oluşturulan bir çelik taşıyıcı sistem ile ziyaretçi bölümü hava koşullarına karşı korumalı bir mekan haline getirildi.

Kapsamlı onarımı 2014 yılında, hesaplanan bütçeyi aşmadan, öngörülen süre içerisinde tamamlanan Kavas Evi Kompleksi, Başkonsolosluk Hukuk ve Yönetim birimlerinin kullanacağı, günün gereksinimlerine uygun, yeterli teknik donanımlı, yüksek enerji performanslı, bir ofis yapısı haline getirilmiştir.

Harita
Künye
Proje Yeri: Beyoğlu, İstanbul
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: Kamu
İşveren: Federal Almanya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu
Ana Yüklenici: Omurga Park Gayrimenkul
Peyzaj Mimarlığı: Yorum Yapı
İç Mekan Projesi: Ali Refi Enginsal
Proje Yöneticisi: Ali Refi Enginsal
Statik Projesi: Ingenieurbüro Krämer
Mekanik Projesi: IG - Ingenieurgemeinschaft
Elektrik Projesi: IG - Ingenieurgemeinschaft
Tesisat Projesi: Öcen Mühendislik
Fotoğraf: Oğuz Meriç
Proje Başlangıç Yılı: 2012
Proje Bitiş Yılı: 2013
İnşaat Başlangıç Yılı: 2014
İnşaat Bitiş Yılı: 2014
Arsa Alanı: 8,187 m²
Toplam İnşaat Alanı: 1,015 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Ali Refi Enginsal
Yardımcı Mimar(lar)
F. Tuğçe Drama Erçal
Nehir Altay