Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Gökçeada DC Evi

Dafni Mimarlık, projeyi anlatıyor:

Gökçeada DC Evi ve Müştemilatı, Çanakkale, Gökçeada, Bademli Köy’de yer almaktadır. Rumca ismi Glyki olan köy, ismini etrafta bulunan badem ağaçlarından almaktadır. Köy, Gökçeada’nın merkezine 4 km uzaklıktadır.

Arsada bulunan Ev ve Müştemilat yapıları için rölöve -  restitüsyon – restorasyon projeleri çizilmiş ve yapılar II. Grup olarak tescillenmiştir. Yığma taş yapı olarak inşa edilen Ev tümüyle ayakta iken arsa içerisinde bulunan Müştemilat yapısı oldukça yıkıktı. Restitüsyon Projesi aşamasında Ev ve Müştemilat yapılarının planlaması yapılırken mevcut binaların plan özellikleri değerlendirilip geçmişin öngörüsü yapılmıştır. A. Passadeos’un “İ Laiki Arhitektoniki Tis İmvrou” (İmroz’un Halk Mimarisi) kitabından referansla değerlendirmeler ve çıkarımlar yapılmıştır. Kitap ve tanıklıklardan referansla ayakta olmayan Müştemilat yapısı ocak ve depoya sahip iki bölümlü bir konaklama mekanı, Ev (ana bina) ise  zemin katta ortadan girişli, orta aksta merdiven ve sağlı sollu ambar ve oda mekanlarına, üst  katta merdivenin sağ ve solunda iki adet odaya sahipti. Bademli Köy, Rum nüfusun ağırlıklı olduğu 1960’lı yıllara kadar bahçeli konutların olduğu bir köydü. Konutlarda alt kat depo, ambar ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, üst kat konaklama ve yaşam mekanı olarak kullanılmaktaydı. Çalışılan yapı da köyün tipik ev ve müştemilat özelliklerine sahip olup evin taş örgüsü özenli ve muntazam yapıdadır.

Restorasyon Projesi tasarımında ev ve müştemilat yapılarının plan şemaları ve işlevlerine ait özellikler korunarak günümüz ihtiyaçları çerçevesinde bir tasarım anlayışı ele alınmıştır. Evin ortadan giriş ve merdiven konumu korunarak merdivenin arkasında tuvalet, çamaşırlık ve depo gibi servis alanları konumlandırılmış, geçmişte ambar olan mekan benzer bir işlevle mutfak ve yemek alanı olarak değerlendirilmiştir. Girişte sağda, eskiden ocaklı bir oda olan mekan, ocaklı bir oturma alanı olarak tasarlanmıştır. Üst kata çıkıldığında bir tarafta ebeveyn banyolu oda, diğer tarafta yine eski işlevine atıfla mevcut ocağın korunduğu bir salon bulunmaktadır. Ebeveyn banyolu odada gerek açık çatının mekana katkısının hissedilmesi gerekse tavan ile duvar bağlantısının kopartılarak gün ışığının katın tümünde hissedilmesi amacıyla camlı demir doğramalı kapı ve tavana çıkan doğrama sistemi tasarlanmıştır.  Ana evin cephe özelliklerine bakıldığında ise karakteristik bir özellik olarak giriş kapısının üzerinde balkon bulunmaktadır.

Künye
Proje Yeri: Gökçeada, Çanakkale
Proje Tipi: Tek Ev / Villa
Proje Tipi Grubu: Konut
Ana Yüklenici: ERA İnşaat
Statik Projesi: Acar Mühendislik
Mekanik Projesi: Çizgi Mühendislik
Elektrik Projesi: Akkar Mühendislik
Yangın Tahliye Projesi: Gülce Kök, Nadin Pilikoğlu
Fotoğraf: Imbroz Photography
Proje Başlangıç Yılı: 2018
Proje Bitiş Yılı: 2019
İnşaat Başlangıç Yılı: 2020
İnşaat Bitiş Yılı: 2020
Arsa Alanı: 298 m2
Toplam İnşaat Alanı: 201 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Defne Sözbir

Can Sözbir