Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi, kütle tektoniği ve cephe dili ile özgünleşen bir eğitim binası.

Çıkış fikrini temel hukuk kavramlarından hareketle 'denge' ve 'eşitlik' üzerine kuran projede tercih edilen H planlı şema ile işlev ve kütle dengesi oluşturuldu. Arazideki doğal eğimi kullanarak iki farklı kottan giriş alan yapının giriş cepheleri, ana yaya aksına ve yerleşkeye paralel devam eden karayoluna yönlendirildi. Amfilerin merkezde kümelendiği, derslik ve ofislerin ise iki kola yerleştiği yapıda katlar arası ulaşım yapı tektoniğinin algılandığı galeri boşluğu içinde konumlanan merdivenlerle sağlandı. Kütleleri birleştiren dolaşım aksı aynı zamanda yer yer genişleyerek ortak kullanım alanları oluşturdu. Giriş cephesindeki şeffaflık ve geçirgenlik, ahşap bir cumba ile vurgulandı. Bulunduğu konum itibariyle dört yönden de algılanan yapıda cepheler eşit önemde ele alındı. Dış mekanlarla ilişkilenecek şekilde kampusun yaya allesine ve karayoluna bakan cephelerde tercih edilen şeffaf yüzeylerde kullanılan perfore metal kaplama ısı ve ışık kontrolü sağlayan ve yapı dilini zenginleştiren bir eleman olarak değerlendirildi. Derslik ve ofislerin sıralandığı yan cephelerde ise katlar bazında, yatayda ayrışan geleneksel bir cephe tasarımından ziyade kütle boyunca dikeyde süreklilik gösteren bütüncül bir yüzey tasarımı tercih edildi; alışılagelmiş yatay düzenli pencere dizilimi yerine farklı açılarla yükselen dikey yırtıklarla kütle tektoniğinde özgün ve dinamik bir etki elde edildi.

Harita
Künye
Proje Yeri: Malatya
Proje Tipi: Yüksek Öğretim Yapısı
İşveren: İnönü Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Statik Projesi: Mustafa Demirci
Mekanik Projesi: Harun Saçmalı
Elektrik Projesi: Naim Toygar
Fotoğraf: Lale Özgenel
Proje Başlangıç Yılı: 2010
İnşaat Bitiş Yılı: 2012

Pin It
Mimar

Celal Abdi Güzer

Lale Özgenel
Yardımcı Mimar(lar)
Ayşegül Akçay
Hülya Bakkaloğlu