Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

İzmit Terrace Kentsel Dönüşüm Projesi

Tasarimimarlik, projeyi anlatıyor:

İzmit tarihi ve jeopolitik konumu ile tarih boyunca Anadolu'nun önemli kentlerinden biri olmuştur. Kent yakın tarihindeki (17 Ağustos 1999) Gölcük depremi ile büyük bir trajedi yaşamış ve bunun etkilerini hala üstünde hissetmektedir. Belediye imar yönetmeliğinin verdiği kısıtlamalar nedeniyle yenilenemeyen kent merkezi kentli tarafından yerleşim amacıyla tercih edilmemektedir. Kentin coğrafi koşulları da kentin kuzey -güney aksında genişlemesine imkan vermemektedir. Bu sebeple son yıllarda İzmit merkezi; kuzeyinde bulunan yamaç ve tepelere yönelmiştir.

Proje Alanı İzmit’in merkezinde bulunmaktadır. Alan D-100 karayolu ve TEM otoyolu arasında İzmit körfezine bakan bir vadi yamaçtır. Konumu itibari ile İzmit 'Yürüyüş Yolu’na 5 dakika uzaklıkta, merkezi bir konumda yer almaktadır.

Alan mevcut durumunda az katlı müstakil ev ve parsellere sahiptir. Önerilen planlamada arsalar birleştirilerek alana bütüncül bir yaklaşım ele alınmıştır.         

Tasarım Kurgusu

Proje Alanı, 130.000 metrekare toplam alana sahip olmakla birlikte çoğunluğu konut olmakla birlikte bunlara ek olarak; sosyal merkez, ticari alanlar, eğitim yapıları ve ibadethane gibi sosyal birimler entegre edilmiştir. Tasarım kurgusunda arazinin konumu ve eğimi zorlayıcı olmasına karşın aynı zamanda yönlendirici de olmuştur. Bu aşamada iki ana tasarım kararı alınmıştır.

1-Alanın bir yamaç olması ve alanı ortadan ikiye bölen yeşil yoğunluklu bir vadiye sahip olması.

Proje alanı İzmit körfezini gören bir yamaçtadır ve %45 gibi zorlayıcı bir eğime sahiptir. Ayrıca alanı ikiye bölen vadide eğim artmaktadır. Bu vadi zamanın da bir su yolu olması ile de yoğun bir yeşile sahiptir. Bu 'yeşil vadi'nin korunması kararı vaziyet planın yeşil omurgasını oluşturmuştur. Yapılar çeperlere kotlanma ile yerleştirilerek boşluklar ve sosyal alanlar bu vadiye açılmış böylece kesintisiz bir rekreatif ve sosyal alan oluşturulmuştur böylece körfez vistasının da kesilmemesi sağlanmıştır.

2- Alanın Kent İçi Bağlantı Noktalarının Ve Alan İçi Ulaşım Hatlarının Belirlenmesi

Alanın bağlantı noktaları ile ilişkileri analiz edilmiş ve Tasarım alanı iç ulaşım yolları belirlenmiştir. Bu analiz sonucu mevcut durumda kullanılan caddenin korunarak genişletilmesi kararı alınmıştır. Ayrıca eğime paralel uzanan mevcut yollar korunarak genişletilmiştir. Arazi etaplanmış caddesinin kuzeyinde kalan kısım ilk etap olarak planlanmıştır. İlk etap TEM otoyolu ile bir bağlantı yolu planlanmıştır.

Yapı Biçimlenişleri

Yapı kompozisyonunda binalar alan çeperlerine çekilerek ortalarında vadiye açılan rekreatif alanlar bırakılmıştır. Baza üstünde yer yer yükselen yüksek katlı binalar ile de amaçlanan konut sayısına ulaşılmıştır. Birinci etaptaki binalar eğimden ve yoldan dolayı çepere yerleşmiş ve şehirden görünen mezarlıktaki servi ağaçları siluetinin kesilmemesi için yapı servi ağaçları yönünde eğilmiştir. Otoparklar eğim sayesinde yeraltına alınarak kesitte kotlanan bir oturma elde edilmiştir.

Ticaret Aksı

Ticaret aksı olarak bölgenin en geniş caddesi belirlenmiştir. Caddenin iki tarafına yerleştirilen ticari birimler şeffaf bir cephe olarak tasarlanmıştır. Ayrıca Körfez tarafında bulunan yapı bazalarında sokaklar oluşturularak caddenin körfeze perspektifleri açılmıştır. Ticaret aksından doğrudan ulaşılan sosyal merkez ise bir meydana dönüşerek hem kapalı hem açık alanda sosyal bir merkez olması hedeflenmiştir.

İzmit Terrace Projesi emsal değerlerinin altında bir yapılaşma ile yeşil yoğun bir proje olarak tasarlanmıştır. Proje alanının %70'lik kısmı yeşil alana bırakılarak kent içindeki yapı yükü hafifletilmiş ve sosyal alanlar ile güçlendirilerek kente entegre olması planlanmıştır.

Künye
Proje Yeri: Kocaeli (İzmit)
Proje Tipi: Konut Sitesi / Grubu
Proje Tipi Grubu: Konut
Mimari Proje Ekibi: Sibel Günay, Cihan Memioğlu, Yakup Kara
İşveren: Veral İnşaat
Ana Yüklenici: Veral İnşaat
Alt Yüklenici: Tasarimimarlik
Proje Yöneticisi: Sibel Günay
Statik Projesi: SOM Mühendislik
Mekanik Projesi: Tasarimimarlik
Elektrik Projesi: Tasarimimarlik
Tesisat Projesi: Tasarimimarlik
Proje Başlangıç Yılı: 2016
Proje Bitiş Yılı: 2016
İnşaat Başlangıç Yılı: 2017
Arsa Alanı: 130,000 m²
Toplam İnşaat Alanı: 350,000 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Sibel Günay

Zeynep Ata