Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı (Archist), Çanakkale Belediyesi Çarşı, Yaşam Merkezi ve Otopark ile Yakın Çevresi Mimari Proje Yarışması

Mimari Proje Raporu

1. Analiz ve Bağlam

2. Tasarım Yaklaşımı

3. Planlama Kararları

4. Mekan Bilgileri


Analiz ve Bağlam

Proje alanı coğrafi konumu ve tarihi bakımından tarihin en önemli kentlerinden biri olan Çanakkale'nin merkezinde yer almaktadır. Kuzey yönünde Halk Bahçesi ile, batı yönünde Muammer Aksoy Parkıyla, güney yönünde kentin en önemli meydanlarında biri olan Cumhuriyet Meydanıyla, doğu yönünde ise İl Emniyet Müdürlüğü, Ptt Müdürlüğü, Devlet Hastanesi gibi kamu yapılarıyla çevrilidir. Alanın kıyı ile direk ilişkisi Mehmetçik Bulvarı, Lise caddesi ve Cumhuriyet Bulvarı üzerinden kurulmaktadır.
Çevre yapıları çoğunlukla ticari işlevli binalar olmakla birlikte yakında bulunan Sosyal Bilimler Lisesi de bölgenin kullanıcı profili açısından önemlidir.

Proje alanın kent meydanı ve park alanları ile çevrili konumu dolayısıyla, tasarlanacak olan yapının kentsel bağlamda bu öğeleri bir araya getiren ve birleştiren, kent yaşamını güçlendiren nitelikte olması tasarımın ana fikrini oluşturmaktadır.

Tasarım Yaklaşımı

İç Meydan

Tasarımın ana yaklaşımı, kapalı yekpare bir kütle oluşturmak yerine, yeme içme birimleri, dükkanlar, sinemalar ve kültür-sanat merkezi işlevlerini içeren farklı ve ayrık kütlelerin, açık, ferah bir çarşı meydanı oluşturmak üzere bir araya getirilmesi üzerinedir.

Çökük Avlu

Muammer Aksoy Parkı tasarımı kapsamında oluşturulacak çökük avlu ve amfi sayesinde, projenin 1.bodrum katının Çocuk Eğitim Merkezi, Müzik Atölyeleri ve Belediye Hizmet Birimleri işlevlerinin dış mekan ile doğrudan ilişki kurması amaçlanmıştır.

Üst kotta erişim

Yapının üst katında yer alan yeme içme birimleri, dükkanlar, sinemalar ve kültür-sanat merkezi işlevlerine açık bir koridor ile ulaşılması, bu koridorun asansör ve merdivenler ile iç meydana, yürüyen merdiven ile Cumhuriyet Meydanı'na, Mehmetçik Caddesi üzerinden geçen bir üst geçit ile Halk Bahçesine bağlanarak birçok yönden kolay erişilmesi amaçlanmıştır.

Geçirgenlik

Yapının parçalı tasarımı, kuzeyde Mehmetçik Bulvarı ve Halk Bahçesi, batıda Muammer Aksoy Parkı ve caddesi, güneyde Cumhuriyet Meydanı ve Halk Bahçesi ile doğrudan bağlantılı olmasını ve oluşturulan iç meydanın bu alanlarla bütünleşmesini sağlamaktadır.

Yapıya Yaklaşım

Sokak kotunda yapıya yaklaşım, güneyde Lise caddesi üzerindeki açık otoparklar, yolcu indirme bindirme cebi, Cumhuriyet Meydanına bağlanan hemzemin yaya geçidi, kapalı otopark ve servis girişi ile, kuzeyde bisiklet ve motosiklet park alanı ile, batıda ise Muammer Aksoy Parkı üzerinden sağlanmaktadır.

Yeşil Alan İlişkisi

Proje çevresi düzenleme yaklaşımında, Muammer Aksoy Parkının mevcut ağaç yerleşimine, yaya hareketleri trafiğine, çökük avlu ve iç meydanın oval kütlelerine uygun olarak planlanan peyzajın Cumhuriyet Meydanı ve Parkı ile bütüncül bir tasarım oluşturması hedeflenmiştir.

Planlama Kararları

Önerilen iç meydan etrafına yerleşen birbirinden kopuk beş blok ve iç meydana yerleştirilen iki amorf blok zemin katta pay sahiplerinin ve Belediye'nin ticari bağımsız bölüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanmıştır. Bu katta tüm bağımsız birimler dış mekâna açılarak Mehmetçik Bulvarı, Muammer Aksoy Parkı, Cumhuriyet Meydanı ve iç meydana bakar.

Güney yönünde yer alan giriş Cumhuriyet Meydanı ile güçlü bir bağlantı sağlamaktadır. Bu girişte yer alan açık yürüyen merdivenler yapının üst kotları ile Cumhuriyet Meydanı ve Lise Caddesi'ni bağlamaktadır.

Muammer Aksoy Parkı'na açılan geniş giriş aksı, parkı ve iç meydanı bir bütün haline getirmektedir. Parkın yeşil dokusu ve su ögesi iç meydana uzanan lineer yansıma havuzu ve küçük ağaçlar sayesinde içeriye girer ve kullanıcıları davet eder.

Parkın yeniden düzenlenmesi kapsamında önerilen çökük avlu ve amfi, yapının bodrum katına değerli bir kapı açar. 1.bodrum katın çökük avluya açılan kısmında yerleştirilen çocuk etkinlik merkezi, müzik atölyeleri, el sanatları atölyeleri ve belediye hizmet birimleri yapının diğer ticari ve kültür sanat işlevlerinden bağımsız olarak park ile doğrudan bağlanmakta ve kentin kullanımına sunulmaktadır. Çökük avlunun amfi düzeni sayesinde bu alanda parkla iç içe çocuk etkinlikleri, müzik dinletileri ve sanat sergileri gerçekleştirilebilir. Belediye hizmet birimleri doğrudan dışarıya ve kapalı otoparka bağlantı sağlar.

Çökük avlu kısmında yer alan mevcut ağaçların park içinde yakın bir konuma taşınması, bu bölge dışındaki tüm ağaçların korunarak yeşil adaların yaya hareketleri doğrultusunda akışkan bir form oluşturularak düzenlenmesi önerilmektedir.

Mehmetçik Bulvarı tarafında konumlandırılan asansör ve açık merdiven yapının 1.bodrum, 2.bodrum, zemin, 1 ve 2. katlarını birbirine bağlamaktadır. Bu yöndeki giriş ve üst geçit kuzey yönünden gelen kullanıcılar için rahat bir erişim sağlamaktadır.

Yapının 1.katinda Belediye'ye ait ticari alanlar ile birlikte cep sinemaları ve birleşebilir özellikte çok amaçlı salonlar yerleştirilmiştir. Bu katta iç meydana bakan açık koridorlar yerleştirilmiştir. İç meydanın ve koridorların açık olması buraya giren misafirlerin yapıyı kolay algılamasını sağlar, dükkân, sinema, kültür sanat merkezi kütlelerini ve girişlerini ilk bakışta görülebilir ve kolay erişilebilir kılar. 1.katta iç meydana yerleştirilen yeme içme mekânları da bu prensibi korumak amacıyla oval formlarda hafif kütleler olarak tasarlanmıştır. 1.katta yer alan Belediye'ye ait tüm ticari birimler asma katlı olabilmektedir.

Yapının 2.katinda 300 kişilik çok amaçlı salon içeren kültür sanat merkezi planlanmıştır. Çok amaçlı salonun bu katta konumlanması ile kat yüksekliği ve geniş açıklık ihtiyacı yapının çatı kotunda çelik konstrüksiyon ile sağlanır.

1. ve 2. bodrum katlarda proje ve çevresine yönelik 450 araçlık kapalı otopark ve yapının ihtiyacına yönelik teknik ve servis birimleri planlanmıştır. Otopark ve servis giriş çıkışları Lise Caddesi üzerinden rampa ile sağlanmaktadır.

Mekan Bilgileri

2.BODRUM KAT -7.00 KOTU

OTOPARK 6193 m2

TEKNİK ALAN 277 m2

DÜŞEY SİRKÜLASYON 48 m2


1.BODRUM KAT -3.50 KOTU

BELEDİYE HİZMET BİRİMLERİ 322m2

FUAYE 140 m2

EL SANATLARI MERKEZİ 180 m2

ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİ 300 m2

MÜZİK STÜDYOLARI 150 m2

OTOPARK 5267 m2

TEKNİK ALAN 182 m2

DÜŞEY SİRKÜLASYON 48 m2


ZEMİN KAT ±0.00 KOTU

TİCARİ ALANLAR 4496 m2

WC LER 55 m2

MEYDAN 172 m2

DÜŞEY SİRKÜLASYON 102 m2


1.KAT +4.00 KOTU

TİCARİ ALANLAR 2645 m2

RESTORAN-KAFELER 300 m2

WC LER 55 m2

SİRKÜLASYON ALANLARI 776 m2

KÜLTÜR MERKEZİ FUAYE 244 m2

CEP SİNEMALARI 291 m2

ÇOK AMAÇLI SALONLAR 372 m2

WC VE HAZIRLIK 96 m2


2.KAT +6.50, +8.00, +10.00 KOTLARI

ASMA KAT TİCARİ ALANLAR 2701 m2

SİRKÜLASYON ALANLARI 64 m2

GİRİŞ, VESTİYER, FUAYE 362 m2

ÇOK AMAÇLI SALON 404 m2

WC VE HAZIRLIK 156 m2

SERVİS 74 m2

Künye
Proje Yeri: Çanakkale
Proje Tipi: Sosyal Tesis, Kültür Merkezi
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Ceyhan Gönen

Cenk Aykut

İrem Tıkız

Ece Naz Uyan
Yardımcı Mimar(lar)
Mürsel Kiloğlu
Gizem Özdemir
Enis Kara