İlgili Projeler

Katılımcı (Ömer Özeren, Edibe Begüm Özeren), Kamu Binaları Fikir Yarışması

Mimari proje raporu:

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü proje önerimizde kent kimliğini yansıtan esnek ve geçirgen bir tasarım anlayışını benimsedik. Klasik kamusal binaların dışında kentliye farklı deneyimler kazandıran yapı ve çevresinde var olmanın zorunluluktan isteğe dönüşümü irdelenmiştir.Kazanımlar: Son turda elenen proje önerimizde yarışma alanın sert zeminin fazlalığından dolayı termal konfor değerlerin proje tasarımı aşamasında düşünülmesi gerekliliği çıkarılmıştır. Bu yarışma ile PED, PMV değerleri her projede dikkate alınmış konuyla ilgili sonraki yıllarda makale yazılmıştır.

Yeşil Alan/Yeşil Koridor; Kentin en önemli sorunlarından birisi yeşil alan yetersizliği olarak gözükmektedir. Alanımızdaki yeşil doku ile kente kurduğumuz yeşil doku doğrultusunda ona tutunan yeşil koridor ve bu koridorun dışında kalan alanlarda da kent içi yeni yeşil odaklar önermekteyiz. Ankara Caddesi için önerdiğimiz yeşil koridor kayacık parkı ile başlayıp İstanbul Caddesindeki koridorla birleşip şehir merkezinde bulanan Kültür parka bağlanmasıdır. Böylelikle hava kirliğinin özellikle kış aylarında artmasının önüne geçilerek kente hava koridorları kazandırılacaktır.

Yapı Tasarımı; Tasarladığımız Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binası için oluşturulan ihtiyaç programındaki misafirhane güneybatıya konumlandırılmış, ana kütleden farklı giriş verilerek ayrılmıştır. Konferans salonu, kafe alanının güneydoğusuna yerleştirilerek meydana açılımı sağlanmıştır. Ana giriş kütle farklılaştırılıp meydana açılmıştır. Kütüphane amfi ile meydana açılmış ve kent sakinlerinin mesai saatleri dışında da kullanılması sağlanmıştır. Personel giriş personel otopark ile ilişkilendirilerek kuzeybatıda bulanan Artvin Sokaktan erişim sağlanmıştır. Kütle çevre yükseklikleri ile dengelenerek ihtiyaç programına göre farklı kotlarda kütle hareketleri sağlanmıştır. Alanın kuzeydoğusuna yerleştirilen sosyal donatılarla kütleden geçişte açık hava sineması, etkinlik alanı tasarlanarak sosyal donatılara meydanla kompakt bir tasarım sağlanmıştır. Atölyeler geleneksel sokak dokusuyla kurgulanmıştır. Tasarlanan atölyeler meydana açılmıştır. Sokaklar her yönden erişime olanak sağlayarak meydanla bütünleşmiş kendi içerisinde özelleşmiştir. Kreşe Artvin sokaktan giriş verilerek atölye birimlerinden ayrılmış böylece korunaklı bir yapı oluşturulmuştur. Ticari mekânlar atölyeler ve diğer kamu binalarına hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır. Karasal iklimin hâkim olduğu kente tasarımın bütün bileşenlerinde enerji verimliliği, doğal havalandırma, ısıtma, soğutma, dikkate alınmıştır. Bu nedenle kışın sert rüzgârlara karşı yapının kuzey cephesi sağır bırakılmıştır.

Yapı İçi Kurgu; Tüm mekânlar oluşturulan galeriler sayesinde doğal gün ışığından yararlanabilmektedir. Hem girişi oluşturan hem de katlarda sosyal alan yaratan artium aynı zamanda iç mekânların meydana doğru açılımını sağlamaktadır. Binadaki teraslar dış mekânların bir devamı niteliğinde olup aynı zamanda meydana doğru iç mekânların açılımını sağlamaktadır. Hayatlar dış mekândaki meydanın bir devamı niteliğindedir. Oluşturulan hayatlar hem sosyal alanlar, hem de ekolojik olarak yapının havalandırılması için tasarlanmıştır. Katlarda oluşturduğumuz teraslar ile hem gölgelikli alanlar yaratılarak yapı içi temiz hava girişi sağlanmakta hem de yapının kentle bütünleşmesi sağlanmaktadır. Ayrıca personel içinde sosyal alanlar mevcuttur.

Ekoloji; Yapının çeşitli yerlerinde yapılan teraslar yapı içine taze hava girişi sağlamaktadır. Tüm yapı ve çevresinde yağmur sularının toplanarak çevre sulamasında kullanılmasını hedeflemektedir. Yapıda artium ve hayatlar yapılarak temiz hava girişi, kirli hava çıkışı sağlanmıştır. Yapının kuzey cephesi mümkün olduğunca sağır yapılarak kışın sert rüzgârlara karşı önlem alınmıştır. Yapının çatısına güneş panelleri yerleştirilerek enerji üretimi sağlanacaktır. Yapının cephesine yerleşen mekânların güneşten korunabilmesi için tuğla örgü sistemi cephelere (güney, kuzey, doğu, batı) güneşin geliş açılarına göre 30 cm ve 60 cm aralığında yerleştirilmiştir. Artium çatısı pv paneller yerleştirilerek enerji tasarrufu ve hava sirkülasyonu sağlanmaktadır.

Cephe Kurgusu; Geleneksel yapı malzemesi olan tuğla, cephede dolu-boş dengesiyle yeniden yorumlanmıştır. Çelik direkler ve döşemelerle taşınacak olan saç ızgaralar tuğla yapı malzemesi ile kaplanmıştır. Böylelikle geleneksel kent dokusu korunmaya çalışılmıştır. Çağdaş üretim teknikleri ile yerel sürdürülebilir malzeme kullanımı sağlanmıştır. Sağır cepheler ve atölye cepheleri brüt beton bırakılarak yalın bir tasarım anlayışı benimsenmiştir.

Künye
Proje Yeri: Konya
Proje Tipi: Belediye Hizmet Binası, Kültür Merkezi
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Proje Başlangıç Yılı: 2018

Pin It
Mimar

Ömer Özeren

Edibe Begüm Özeren