Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Konya Akyokuş Rekreasyon Alanı Yaya Köprüsü

Özer/Ürger Mimarlık tarafından tasarlanan ve Konya Akyokuş Rekreasyon Alanı'nda bulunan köprünün inşaatı 2016 yılında tamamlandı.

Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:

Konya’nın batı sınırını oluşturan tepelerin başlangıç noktasında yer alan Akyokuş Tepesi, düz topoğrafyası ile bilinen kentin, yapay olarak üretilmiş Alaaddin Tepesi dışındaki en önemli doğal coğrafi karakterlerinden birisidir.  Akyokuş, kentin doğusunda yer alan ova ve kent merkezinin etkileyici manzarasının izlenebileceği tek yükseltidir.  

Konya Büyükşehir Belediyesi, bu önemli nokta ve çevresinin kent yaşamına kazandırılması için yaklaşık 1.300.000m2 büyüklüğe sahip “Akyokuş Rekreasyon Alanı” projesini hazırlatmıştır. Bu projenin önemli odaklarından birisi de Özer\Ürger Mimarlık tarafından tasarlanan Konya Akyokuş Yaya Köprüsü’dür.

Köprü, rekreasyon alanının içinden geçen Isparta-Konya yolu sebebiyle bölünen ve kopan yaya ilişkisinin tekrar kurulmasını sağlıyor. Bu yaya köprüsü sayesinde istinat duvarları boyunca tasarlanan kafeler ve bir üst kotta yer alan yayın kulelerinin bulunduğu tepe, yolun doğusu ile bağlanmaktadır.

80 metrelik açıklık olabildiğince yalın bir strüktürle geçilirken, bu strüktürün yer aldığı etkileyici coğrafya ile uyum içinde olmasına dikkat edildi. İki ana taşıyıcı kirişe asılı yaya köprüsünün ovaya bakan ucunda konsol bir teras tasarlanmıştır. Günün her saati kenti izlemek isteyenler tarafından kullanılan bu teras sayesinde, köprü bağlayıcı bir strüktürel yapı olmanın ötesinde, sık kullanılan bir kamusal alana da dönüşmüştür.   

Yol kenarındaki istinat duvarlarına yaslanan taşıyıcı kirişlerin yamaç tarafında yere bastığı noktalar da yoldan görünmediği için, geniş bir açıklık geçen köprünün taşıyıcı kirişlerinden çok, yatay yürüyüş platformu dikkati çekmektedir. Bu yatay etki ovaya doğru uzanan geniş konsol terasla da güçlendirilmiştir. Dikey taşıyıcılardan arındırılmış köprü, bu sayede her açıdan heyecanlı ve çarpıcı perspektifler yaratan üç boyutlu heykelsi bir strüktür olarak algılanır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Konya
Proje Tipi: Köprü
Proje Tipi Grubu: Ulaşım
İşveren: Konya Büyükşehir Belediyesi
Peyzaj Mimarlığı: ON Tasarım
Statik Projesi: Tavusbay Statik
Elektrik Projesi: Esen Mühendislik
Fotoğraf: Yercekim Mimari Fotograf
Proje Başlangıç Yılı: 2015
Proje Bitiş Yılı: 2015
Arsa Alanı: 1,000 m²
Toplam İnşaat Alanı: 400 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Ali Özer

Ahmet Mucip Ürger

Doğan Onur Araz
Yardımcı Mimar(lar)
Fulya Altan
Ercan Koca